Kangal- ochranca stád. Premiéra filmu spojená s odbornou diskusiou.

Kangal- ochranca stád. Premiéra filmu spojená s odbornou diskusiou.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) pripravila sériu dokumentárno-náučných filmov o problematike ochrany hospodárskych zvierat a majetku pred veľkými šelmami, správnej aplikácii rôznych typov preventívnych opatrení a základných zásadách správania sa v prírode. Efektívnej ochrane stád prostredníctvom strážnych psov sa venuje celovečerný film s názvom „Kangal – Ochranca stád“, ktorého premiéra spojená s diskusiou s autormi sa uskutočnila tento týždeň v Kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici.    


Odborná diskusia s autormi filmu "Kangal -Ochranca stád" pri príležitosti jeho slávnostnej premiéry, Zdroj: ŠOP SR

Ako počas premiéry uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Cieľom natočenia filmu bolo zvýšiť osvetu dostupných možností ochrany pred veľkými šelmami. Pastierske strážne psy sa v celosvetovom meradle považujú za jednu z najúčinnejších ochrán stád hospodárskych zvierat, najmä počas pastvy v otvorenej krajine. Tým, že zabránia prístupu divej zveri k stádam a následným škodám, strážne psy otvárajú možnosť lepšieho spolunažívania človeka a veľkých šeliem.“

Dokumentárny Film „Kangal – Ochranca stád“ prenáša diváka do prostredia Hornej Oravy na salaš vo Vitanovej. Jeho majiteľ pán Vladimír Ondrík pasie vo voľnej krajine viac ako 1000 oviec. Ich ochranu zabezpečujú strážne pastierske psy plemena kangal. Dokument sleduje počas jedného roka život a výchovu 11tich čerstvo narodených šteniatok, ktoré sa postupne správnou výchovou a výcvikom menia na pastierske strážne psy schopné čeliť prítomnosti veľkých šeliem. Chov oviec a bezpečnosť stáda na tomto salaši je príkladom pre mnohých ďalších chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku.

Popri dokumentárnom filme vznikla aj séria piatich krátkych náučných filmov, ktoré predstavujú praktické riešenia fungujúcich príkladov správneho zabezpečenia nielen hospodárskych zvierat, ale aj poľnohospodárskych plodín a majetku voči veľkým šelmám. Samostatne je okrem strážnych psov odborne spracovaná problematika nevhodného pestovania poľnohospodárskych plodin v oblastiach s výskytom medveďa hnedého, možnosti využitia a správnej aplikácie elektrického ohradníka a prehľad ďalších bezpečnostných zariadení na ochranu pred veľkými šelmami. Súčasťou série je aj krátky náučný film o tom ako sa správať v území s výskytom medveďa hnedého.

Autorkou všetkých vzniknutých filmových diel je  zoologička ŠOP SR Michaela Skuban, ktorá sa problematike veľkých šeliem venuje dlhodobo. Okrem tvorby námetu a scenára sa Michaela Skuban podieľala aj na samotnej réžii filmu. Odborným garantom tohto originálneho filmového projektu je zoológ ŠOP SR Slavomír Finďo.

 Fotografia zľava: Slavomír Finďo, Michaela Skuban a Vladimír Ondrík, Zdroj: ŠOP SR

Dokument Kangal – Ochranca stád ako aj séria krátkych piatich náučných filmov vznikli prostredníctvom finančnej podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci projektu ŠOP SR Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku. Filmy boli natočené v spolupráci s filmárskou dvojicou Ivanom a Tomášom Kršiakovcami zo spoločnosti HERTHA.

  • Séria náučných filmov bude postupne zverejňovaná na web stránke ako aj na youtube kanáli Štátnej ochrany prírody SR. Aktuálne si môžete pozrieť náučný film „Ako sa správať v lese“ a „Pastierske strážne psy"https://www.youtube.com/@sopsr1293 
  • Trailer k celovečernému filmu Kangal – Ochranca stád je možné nájsť tu - https://www.youtube.com/watch?v=RuhOw3MerS8Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej
ochrany prírody SR
Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...