19. ročník zimného monitoringu veľkých šeliem na Kysuciach

19. ročník zimného monitoringu veľkých šeliem na Kysuciach

 
Počas víkendu 25. – 26. februára sa na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce uskutoční 19. ročník medzinárodného zimného monitoringu veľkých šeliem. Cieľom monitoringu je získanie a doplnenie celoročne sledovaných informácií o výskyte veľkých šeliem rysa, vlka a medveďa v sledovanom území. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) Správa CHKO Kysuce organizuje túto aktivitu v spolupráci so o.z. Karpatská divočina, Správou CHKO Beskydy a organizáciou Hnutí DUHA Šelmy Česká republika.  
 
Zimný monitoring sa realizuje formou prechádzania dopredu vybraných mapovacích trás (transektov) za účelom hľadania a identifikácie pobytových znakov veľkých šeliem ako sú napríklad stopy, trus, korisť, srsť prípadne iné pobytové znaky. Samotného monitoringu sa zúčastňujú dopredu nahlásení dobrovoľníci, ktorí majú rozdelené presné trasy a pokyny. Celkové územie, na ktoré je zamerané mapovanie na Kysuciach, má rozlohu približne 1207 km². V pôsobnosti Správy CHKO Kysuce je potrebné obsadiť 90 úsekov v rôznej dĺžke od 6 do 18 km.
 
Ilustračná fotografia z monitoringu v Malej Fatre, Zdroj: Tomáš Flajs

Ako uvádza garant monitoringu zoológ ŠOP SR Peter Drengubiak: „Stav veľkých šeliem v našom kompetenčnom území monitorujeme počas celého roku. Jednodňový monitoring nám teda slúži na doplnenie údajov, ktoré získavame z priamych pozorovaní, telemetrie a fotopascí. Stopovaním sa dajú zistiť dôležité informácie o lokálnych populáciách ako je orientačný počet zvierat, miesta prechodov a využívanie migračných koridorov, druh koristi, či dokonca zdravotný stav šeliem.“
 
Okrem veľkých šeliem sa počas monitoringu často odpozoruje aj výskyt iných chránených druhov v území. Často ide o výskyt hlucháňa hôrneho, orla skalného či viacerých druhov sov.
 
„Územie je veľké, preto vítame všetkých dobrovoľníkov. Vzhľadom k členitosti terénu a snehovým podmienkam je však pred prihlásením potrebné správne zhodnotiť svoje fyzické predpoklady, “ dodáva na záver Peter Drengubiak. Dobrovoľníci, ktorí majú záujem sa zúčastniť medzinárodného monitoringu na Kysuciach sa môžu prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na stránke Správy CHKO Kysuce. Podobné monitoringy sa pravidelne konajú aj v iných chránených územiach Slovenska, známym je napríklad monitoring v Národnom parku Malá Fatra a v NP Muránska planina.


Ilustračné foto zimného monitoringu, Zdroj: Jaroslav Slašťan a Michal Kalaš
 
Viac informácií o výsledkoch predchádzajúcich monitoringov nájdete na stránkach Správy CHKO Kysuce napríklad:
 
 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...