5 dielny dokumentárny seriál Rozhovory o klíme od EUROPARCS

5 dielny dokumentárny seriál Rozhovory o klíme od EUROPARCS

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako sa chránené územia prispôsobujú zmene klímy?

Federácia EUROPARC v spolupráci s projektovým tímom LIFE Nature´Adapt uvádza päťdielny dokumentárny seriál „CLIMATE TALKS“ (Rozhovory o klíme) o úspešnej adaptácii na zmenu klímy v niektorých chránených územiach v Európe. V dokumente  správcovia chránených území a odborníci na ochranu prírody rozprávajú o svojich skúsenostiach a aplikovaných riešeniach v konkrétnych územiach a zdieľajú svoje myšlienky a vízie súvisiace s touto témou.  

1. HOLANDSKO- Severoholandské duny

V prvej epizóde
odhalíme, ako správny manažment dún v súvislosti so zmenou klímy prináša vedľajšie prínosy pre produkciu pitnej vody, ochranu pobrežia a miestnu biodiverzitu. Zároveň sa obnovuje adaptačná kapacita ekosystémov a komunít.2. TALIANSKO - Area Marina protetta di Portofino

V druhej epizóde zistíme, ako plánovanie adaptácie na zmenu klímy v chránenej oblasti zlepšilo vzťah s miestnymi stakeholdermi. Spolupráca s rybármi a potápačmi je teraz kľúčom k úspešnej ochrane morských biotopov a prispôsobeniu sa zmene klímy. 3. BELGICKO - Sonian Forest

V  tretej epizóde sa presvedčíme, ako môže prírode blízke obhospodarovanie lesa podporiť biodiverzitu a pomôcť rozvíjať odolnosť ekosystémov voči extrémnym klimatickým javom v prímestskom kontexte.


4. Španielsko - región Baskicka, Euskadi

V štvrtej epizóde
zistíme, ako regionálna vláda Baskicka integruje adaptáciu na zmenu klímy a ochranu biodiverzity do svojich politík na rozvoj odolnosti regiónu.
5. Veľká Británia - Škótsko - Caignogorms

V poslednej- piatej epizóde zistíme, ako partnerstvo 4 správcov pôdy vyvinulo 200-ročnú víziu obnovy. Spoločne obnovujú lesy, rašeliniská, rieky a záplavové oblasti na ploche viac ako 600 km2 v srdci Škótska. Vďaka ochote rozšíriť si obzory v danej spolupráci, dosahujú niečo, čo je väčšie ako súčet jeho častí v prospech prírody, klímy a ľudí.ŠOP SR je členom federácie EUROPARC už viac ako 20 rokov. Ide o najväčšiu európsku sieť chránených území s viac ako 400 členmi zo 40 krajín, ktorá sa venuje praktickej ochrane prírody a trvalo udržateľnému rozvoju európskej biodiverzity, rozvíja medzinárodnú spoluprácu medzi územiami a zabezpečuje výmenu informácii a skúseností s praktickým manažmentom.

Nechajte sa inšpirovať: https://www.climatetalks.net/ 

Aktualitu pripravil Odbor medzinárodnej spolupráce spolu s Odborom komunikácie a propagácie ŠOP SR

Všetky správy

December

Počuli ste, že...