Do projektu obnovy rašelinísk sa zapojilo 19 škôl

Do projektu obnovy rašelinísk sa zapojilo 19 škôl

Devätnásť škôl v blízkosti rašeliniskových lokalít Oravy, Spiša a Záhoria sa zapojilo do projektu "Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch".

Učiteľky a učitelia absolvovali semináre a webináre k témam hydrológie, meteorológie a fenológie a využívajú poskytnuté metodiky a pracovného listy v rámci každodenného vyučovania či záujmových krúžkov. Školám sme poskytli pomôcky a prístroje, ktoré využívajú pri pravidelných meraniach kvality životného prostredia a bádateľských aktivitách v triedach a v okolí školy.Aktuálne si zapojené školy užívajú bádateľské aktivity aj v rozprávkovo snehobielej krajine. Žiaci a žiačky merajú priehľadnosť vody, výšku snehovej pokrývky a porovnávajú teplotu rôznych povrchov v okolí školy. Skúmajú tiež vzorky snehu na prítomnosť mikroplastov a merajú pH zimných zrážok.

Skrehnutí, ale usmiati zostávajú aj naspäť v triedach mladými vedcami a robia fyzikálne pokusy s roztopeným snehom či si vlastnoručne vyrábajú pomôcky na ďalšie bádanie.

Viac informácií o jednotlivých vzácnych lokalitách, ktorým sa projekt venuje, nájdete TU.

Projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02 sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. Prijímateľom projektu je ŠOP SR a medzi partnerov patrí: DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie, PRO POPULO Poprad , Mesto Spišská Belá a Norwegian Institute for Nature Research – NINA,


Všetky správy

December

Počuli ste, že...