Exkurzia pre školy na Klinskom rašelinisku na Hornej Orave

Exkurzia pre školy na Klinskom rašelinisku na Hornej Orave

EXKURZIA PRE ŠKOLY NA KLINSKOM RAŠELINISKU v Správe CHKO Horná Orava
 
Pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý si každoročne pripomíname začiatkom ferbuára, s vami zdieľame krásne fotky zo školskej exkurzie v Klinskom rašelinsku. 

Žiaci zo základnej školy s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica túto jeseň prvýkrát navštívili vzácne Klinské rašelinisko s pracovníčkou CHKO Horná Orava Ing. Zuzanou Kertysovou.
 

Hneď v úvode sa žiaci mali možnosť dozvedieť, že:
 • prístup na rašelinisko je možný len s pracovníkom CHKO,
 • rašelinisko je staré 10 000 – 14 000 rokov,
 • je závislé od vody,
 • väčšina rastlín je kyslomilná a vlhkomilná
 • rastliny prežívajú v extrémnych podmienkach s nízkym obsahom živín,
 • rašelinníky sú duté a sú najviac zastúpenými rastlinami na rašelinisku.
 


Pri bádaní priamo v teréne zistili, že:
 • machy vytvárajú akoby koberce plávajúce na vode
 • že na týchto machoch potom rastú aj ďalšie rastliny – androméda sivolistá, kľukva močiarna, čučoriedka barinná („šalenica“ – radšej nejesť J),
 • našli nádherný lišajník – dutohlávku 
 • ak si nebudú dávať pozor, môžu sa v rašelinisku prepadnúť
 • rašelinníky fungujú ako špongia a intenzívne nasávajú vodu do svojich tiel
 • overili svoj predpoklad pokusom - skúsili si ich „vyžmýkať“ a bola to pravda.
 
Klinské rašelinisko predstavuje najlepšie vyvinuté a zachovalé vrchovisko nelesného typu na Slovensku. Na tejto lokalite je prvý doložený výskyt vážky (Leucorrhinia
rubicunda) na Slovensku.

Pani učiteľka Anna Melišíková zdieľa svoje dojmy: „Aj naše deti boli ako špongia – nasávali informácie jednu za druhou, popritom sme vytrhávali náletové dreviny, kvôli ktorým môžu rašeliniská zaniknúť. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.
 
Autorkou fotografií je: Anna Melišíková

Exkurzia sa uskutočnila v rámci projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02 sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR.

Viac informácií o jednotlivých vzácnych lokalitách, ktorým sa projekt venuje, nájdete TU.


Všetky správy

December

Počuli ste, že...