Fotosúťaž vodného vtáctva na sociálnych sieťach ŠOP SR

Fotosúťaž vodného vtáctva na sociálnych sieťach ŠOP SR

Pri príležitosti medzinárodného zimného monitoringu vodného vtáctva, ktoré počas januárových dní prebiehalo na našom území, sme na sociálnych sieťach usporiadali fotosúťaž. Fotografie vodného vtáctva neboli nutne viazané na januárové sčítanie a akceptovali sme akékoľvek fotky vodných a na vodu viazaných vtákov. K fotografii mali súťažiaci pripísať názov druhu a lokalitu.
 
Spolu ste nám poslali až 108 krásnych fotografií, z ktorých sme podľa počtu lajkov vybrali výhercov:
 
  • 1. miesto s počtom lajkov 190 získala fotografia bociana bieleho od Martina Hrabovského (lokalita Nové Zámky, rybníky SRZ)
  • 2. miesto s počtom lajkov 173 získala fotografia volavky bielej od Honzika Marciša (lokalita - Malý Draždiak)
  • 3. miesto s počtom lajkov 159 získala fotografia rybárika riečneho opäť od Honzika Marciša (lokalita - Malý Draždiak)

 
1. miesto s počtom lajkov 190 - bocian biely, Martin Hrabovský (lokalita Nové Zámky, rybníky SRZ)


2. miesto s počtom lajkov 173 - volavka biela, Honzik Marciš (lokalita - Malý Draždiak)


3. miesto s počtom lajkov 159 - rybárik riečny, Honzik Marciš (lokalita - Malý Draždiak)

Viac fotografií nájdete na našom facebooku https://www.facebook.com/sopsr.sk/
 
Výhercovia získali vecné ceny v podobe knižných publikácií a praktických pomôcok v teréne. Všetkým fotografom ďakujeme a prajeme množstvo krásnych záberov aj v tomto roku.


Aktualitu spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
Všetky správy

September

Počuli ste, že...