Počas víkendu bude prebiehať zimné sčítanie vodného vtáctva

Počas víkendu bude prebiehať zimné sčítanie vodného vtáctva

Začiatkom roku pravidelne na Slovensku prebieha zimné sčítanie vodného vtáctva. V priebehu víkendu 14. -15. januára sa uskutoční už 56. ročník tohto medzinárodného podujatia, ktorého cieľom je zistiť početnosť nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 140 krajín. Na Slovensku koordinuje sčítanie organizácia SOS/ Birdlife Slovensko aj v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), správami národných parkov a Slovenským rybárskym zväzom (SRZ).
 
Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže. Každú zimu je tak zmapovaných viac ako 400 lokalít, čo predstavuje približne 2500 km vodných tokov a 200 km2 vodných nádrží, rybníkov, štrkovísk a jazier. Hlavným termínom sčítania je tento víkend, avšak sčítavať vodné vtáctvo je možné v období od 7. do 22. januára.


Zimné sčítanie vodného vtáctva, labuť veľká (Foto: Vladimír Kĺč)
 
Na Slovensku toto sčítanie prebieha od roku 1991, pričom bolo na našom území zaznamenaných spolu 78 druhov vodného a na vodu viazaného vtáctva. Ako uvádza generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Medzi najvzácnejšie zaznamenané druhy vtákov na našom území patrí napríklad potáplica bielozobá, bernikla tmavá, hus malá či čajka trojprstá. Naopak medzi najčastejšie druhy patrí kačica divá, chochlačka vrkočatá, lyska čierna a kormorán veľký. Častým druhom viazaným na vodu na Slovensku je tiež čajka smejivá či popápka chochlatá. Počas minuloročného januárového sčítania viac ako 250 pozorovateľov zaznamenalo na takmer 700 lokalitách viac ako 180 000 jedincov vodných vtákov.“

V sobotu 14. januára sa na Slovensku uskutoční aj sčítanie zimujúceho kormorána veľkého. Sčítanie koordinuje SRZ a bude prebiehať na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod. Informácie o stave populácie tohto druhu sú podmienkou pre uplatňovanie výnimky vydanej Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR na plašenie a odstrel tohto chráneného druhu živočícha. MŽP SR rozhodlo o udelení výnimky na odstrel a rušenie kormorána veľkého na základe žiadosti SRZ v decembri 2021, pričom výnimka platí od októbra do februára. Počas víkendového sčítania je však výnimka pozastavená.

Výsledky zo sčítavania vodného vtáctva, ako aj predbežné správy, je možné nájsť na stránke organizácie SOS/Birdlife Slovensko. Na stránke je tiež uvedená metodika sčítania a postup ako je možné sa do medzinárodného sčítania zapojiť prostredníctvom regionálnych koordinátorov. „Vzhľadom na dlhodobé fungovanie tohto programu považujem za veľmi cennú možnosť využívať údaje zo sčítania na určovanie trendov vývoja populácie jednotlivých druhov. Z hľadiska ochrany prírody sú zároveň získané informácie o distribúcii a početnosti vodných vtákov veľmi dôležité pre nastavenie správneho manažmentu územia ako aj pri samotnom vytváraní sústavy chránených území ,“ uzatvára generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.


Sčítanie vodného vtáctva, vodnár potočný (Foto: Juraj Žiak)

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

December

Počuli ste, že...