ŠOP SR vyzýva k oslavám Nového roku bez zábavnej pyrotechniky

ŠOP SR vyzýva k oslavám Nového roku bez zábavnej pyrotechniky

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyzýva všetkých obyvateľov, návštevníkov a podnikateľské subjekty vyvíjajúce svoje podnikateľské aktivity v chránených územiach či v ich okolí, aby s oslavou nadchádzajúcich novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku. Zároveň tiež odporúčame nevykonávať činnosti, ktorých súčasťou je používanie zariadení spôsobujúcich svetelné či hlukové efekty.

V územiach 3. a vyššieho stupňa ochrany je v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty najmä ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb. Na území ochranného pásma a v 2.stupni ochrany sa s výnimkou vyhradených miest, ako napr. zastavané územia obcí v ochrannom pásme národného parku, vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.ŠOP SR spolu so správami národných parkov aj v tomto roku posilní kontroly Stráže prírody so zameraním na nelegálne používanie zábavnej pyrotechniky. Bloková pokuta môže byť na mieste udelená do výšky 300 eur, pričom v odôvodnených prípadoch sa pokuta môže v priestupkovom konaní vyšplhať až do výšky 3 000 tisíc eur.

Nadmerný hluk v podobe výbuchov, svetelných efektov, častokrát zosilnený efektom odrazu od skalných útvarov, môže pre chránené no i nechránené druhy živočíchov spôsobovať nadmerný stres s následkom nekontrolovaného správania. V prípade medveďa hnedého môže nastať prerušenie zimného spánku a v prípade samíc aj následné opustenie mláďat. Stresované dravé vtáky a sovy môžu naraziť do prekážok a vážne sa poraniť. Vyplašené jedince kamzíkov sa v snahe uniknúť pred nebezpečenstvom pustia aj do nepriaznivého terénu, kde môžu ohroziť svoj život či spôsobiť odtrhnutie lavíny. 

Živočíchy počujú zvuky v podstatne inom frekvenčnom rozsahu a vidia v ďaleko širšom spektre vlnových dĺžok svetla než človek. Stres u divo žijúcich zvierat a vtákov všeobecne vyvoláva nadmernú fyzickú aktivitu a s ňou spojené nadmerné spaľovanie tukových zásob, čo v sťažených zimných podmienkach výrazne zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vyčerpania.

 Štátna ochrana prírody SR preto vyzýva k oslavám príchodu Nového roku s pokorou a rešpektom voči prírode a jej obyvateľom. Ďakujeme.

Pridajte sa k našej výzve aj na Facebooku a ukážme, že k oslavám Nového roka 2023 nepotrebujeme ohňostroje ani inú pyrotechniku. 

K Silvestru bez pyrotechniky pravidelne vyzýva napríklad aj Správa Tatranského národného parku či Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Foto: Unsplash

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...