Vyhodnotenie súťaže Život v mokradiach - mokrade pre život

Vyhodnotenie súťaže Život v mokradiach - mokrade pre život

Štátna ochrana prírody SR realizovala koncom roka 2022 súťaž pre kolektívy žiakov základných škôl z Banskej Bystrice a okolia. Pozorovaním prírody, skúmaním jednotlivých procesov a života v mokradiach sa žiaci oboznamovali s rastlinstvom a živočíchmi, ktoré sa mokradiach vyskytujú. Zameriavali sa tiež na faktory a odpovede na otázky čo mokrade  ohrozuje a prečo sú vzácne?

Pri tvorbe projektov mali žiaci priestor zamyslieť sa aj nad zmenou klímy a jej súvis s mokraďami. Čo všetko dokážeme urobiť v ich prospech a pomôcť ich záchrane?

Do súťaže boli zapojení:

Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl, základných umeleckých škôl, špeciálnych škôl, centrá voľného času a školské kluby v mestách Banská Bystrica a Zvolen a ich okolí. Súťaž bola tiež určená pre triedne kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl.

Tvorba projektu (technické parametre):

Kolektívy mali za úlohu využiť svoju kreativitu, tímovú spoluprácu a spoločne vytvoriť 3D model – diorámu mokrade a života, ktorý v nej môžeme nájsť. Žiaci si mohli zvoliť ľubovoľný tvar a veľkosť diorámy. Podmienkou pri tvorbe bolo používanie prírodných materiálov, aktuálne dostupných v prírode (listy, kamene, trávy, dreviny..). 

Hlavným cieľom súťaže bolo zvyšovanie povedomia o dôležitosti mokradí a ich funkcií pre udržanie rovnováhy v krajine, pre ich nenahraditeľný význam v oblasti poskytovania potravy, surovín, pitnej a úžitkovej vody, ale aj v znižovaní rizík prírodných pohrôm a v zmierňovaní zmeny klímy. Viac informácií o súťaži nájdete kliknutím na link.

Celkovo sa do súťaže zapojilo 56 žiakov, ktorý poslali fotografie svojich projektov odbornej komisii zloženej zo zamestancov Štátnej ochrany prírody SR. Ocenené boli prvé tri miesta a komisia udelila aj špeciálnu cenu poroty.

Výhercovia súťaže projektov:

  1. miesto ŠKD DÚHA pri ZŠ s MŠ Malachov 
  2. miesto ZŠ Klokočov 
  3. miesto ZŠ Ďumbierska 
  4. Cena poroty: ZŠ Jilemnického 

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým ostatným zúčastneným kolektívom ďakujeme za čas a energiu, ktorú vložili do realizácie svojich projektov.


Víťazný projekt žiakov z ŠKD DÚHA pri ZŠ s MŠ Malachov - malachovský potok 


 2. miesto ZŠ Klokočov  - Rašelinisko v Klokočove

 
ZŠ Ďumbierska - močiar v strome 

 
 ZŠ Jilemnického - Život v mokradiach

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...