Náučný chodník na Muránsky hrad prešiel kompletnou rekonštrukciou

Náučný chodník na Muránsky hrad prešiel kompletnou rekonštrukciou

Najstarší náučný chodník v Národnom parku Muránska planina sa po vyše dvadsiatich rokoch dočkal kompletnej rekonštrukcie. Obnova chodníka, prepájajúceho obce Muráň a Veľká lúka cez Muránsky hrad, prebiehala v jarných a letných mesiacoch. Jeho slávnostné otvorenie však bolo spojené s decembrovými oslavami 25. výročia vyhlásenia Národného parku (NP) Muránska planina. Financie na rekonštrukciu poskytol Environmentálny fond a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR).
 
Obnovený chodník slávnostne otvoril riaditeľ národného parku Ján Šmídt, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) Juraj Smatana, generálny riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok a riaditeľ sekcie projektov ŠOP SR Michal Adamec. Ako uvádza Ján Šmídt: „V rámci rekonštrukcie sa vymenili všetky 3 informačné body a 14 informačných panelov. Aktualizovali sme aj obsahovú náplň jednotlivých informačných panelov tak, aby bola pre návštevníkov atraktívnejšia a poskytovala aktuálne a z nášho pohľadu najdôležitejšie informácie.“
 
Muránsky hrad je jedna z najnavštevovanejších lokalít Muránskej planiny. „Vďaka finančnej podpore Environmentálneho fondu a Štátnej ochrany prírody SR pribudlo v okolí hradu 35 menších popisných tabúľ, ktoré návštevníkovi približujú, ako sa využívali jednotlivé objekty Muránskeho hradu v dávnej minulosti. Kompletnej rekonštrukcie sa dočkali aj obe vyhliadkové plošiny na hrade, ktoré umožňujú návštevníkom bezpečne a pohodlne obdivovať jedny z najkrajších výhľadov v okolí,“ približuje rozsah rekonštrukcie Ján Šmídt.
 

Rekonštrukcia Náučného chodníka Muránsky hrad, Foto: NP Muránska planina

Turistickú infraštruktúru doplnili aj suchá toaleta osadená neďaleko chaty pod Muránskym hradom, na nádvorí hradu pribudli jednoduché lavičky a vo Veľkej lúke bolo obnovené oddychové miesto. Ako dopĺňa riaditeľ NP Muránska planina Ján Šmídt: „ Zrekonštruovali sme aj aj ďalšie 2 informačné body – v ústí Hrdzavej doliny a na Zbojskách a 4 informačné panely, ktoré sú situované v Prírodnej rezervácii Tŕstie, v Suchých doloch, pri železničnej stanici v Červenej Skale a panel, ktorý je súčasťou Náučnej lokality Piecky pri Muráni. Veríme, že obnovená turistická infraštruktúra bude nasledujúce roky slúžiť návštevníkom národného parku a vyhne sa neželanej pozornosti vandalov.“
 
V rámci finančnej podpory bola graficky spracovaná a vytlačená turistická skladačka Národný park Muránska planina – Tipy na výlety, ktorá prináša návštevníkom opis vybraných turistických trás, náučných chodníkov a zaujímavostí z okolia. Ďalším typom tlačeného materiálu, ktorý bol v rámci projektu pre návštevníkov pripravený, je brožúra Národný park Muránska planina. Návštevníkovi prináša podrobnejšie informácie o národnom parku, jeho prírodných hodnotách a jeho ochrane. Je spracovaná v slovenskom aj anglickom jazyku. Obidva tlačené materiály budú k dispozícii návštevníkom v dvoch informačných strediskách NP Muránska planina – v Muráni a na Burde, ako aj v niektorých ubytovacích zariadeniach v regióne, ktoré spolupracujú so Správou NP Muránska planina.

Rekonštrukcia Náučného chodníka Muránsky hrad, Foto: NP Muránska planina


Doplňujúce informácie k Náučnému chodníku Muránsky hrad:
 


Tlačovú správu spracovala Správa Národného parku Muránska planina v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky
Foto: Správa NP Muránska planina 
Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...