Z Programu ochrany prírody pribudla v Zázrivej nová voliéra

Z Programu ochrany prírody pribudla v Zázrivej nová voliéraEnvironmentálny fond v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR)  realizoval tento rok už tretí ročník Programu ochrany prírody (POP). Jeho cieľom je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej.
Tento ročník programu podporil 25 projektov v hodnote 161 152 eur.  
 
Jedným z podporených projektov tento rok bola výstavba rozlietavacej voliéry v Záchrannej stanici pre chránené druhy živočíchov v Zázrivej. Schválený projekt výstavby voliéry bol realizovaný v jesennom období, pričom voliéra je určená pre vtáky strednej veľkosti. V týchto dňoch má novovybudovaný priestor už aj prvého pacienta. Po náročnej operácii sa v nej zotavuje mladý bocian biely. Projekt bol podporený sumou 8000 eur.
 
Ako uvádza výkonný riaditeľ Záchrannej stanice Zázrivá Metod Macek: „Možnosť kondične sa pripraviť v rozlietavacej voliére je pre rehabilitované vtáky jednou s podmienok pre úspešné vypustenie a návrat do voľnej prírody. Naša novovybudovaná voliéra je určená najmä pre sokoly, sovy, bociany, krkavcovité vtáky a ďalšie podobné druhy. Podarilo sa nám vybudovať naozaj špičkové zariadenie a veríme, že v budúcom roku sa nám do tejto podoby podarí zrekonštruovať ďalšie dve podobné voliéry. Som rád, že náš projekt bol finančne podporený, pretože pri neustále navyšujúcej kapacite našej stanice takýchto voliér nikdy nie je dosť.“
 
Medzi ďalšie podporené projekty tohto ročníka Programu ochrany prírody patrí napríklad projekt obce Podrečany, ktorý pri obecnej materskej škole vysádza ovocný sad. O podporu úspešne žiadalo aj občianske združenie Vysoký vrch, ktoré sa pri obci stará a zabezpečuje manažment a údržbu biotopu pre obojživelníky. Obec Gánovce z finančnej podpory realizuje pomocou technológie rozšírenej reality zaujímavú 3D inštaláciu dobových zvierat, rastlín a pračloveka – neandertálca. Viaceré obce dostali finančnú podporu na dobudovanie náučných chodníkov či informačných tabúľ.
 
Program ochrany prírody sa zameriava na podporu praktickej starostlivosti a manažmentu osobitne chránených častí prírody a krajiny, podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu, a tiež na podporu výchovy a informovanosti súvisiacej s ochranou prírody.  
 
Maximálna výška dotácie pre fyzické osoby, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť, obce, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie je 8.000 eur. Mikroregionálne združenia obcí a miestne akčné skupiny mali tento rok možnosť získať finančnú podporu až do výšky 10.000 eur. Podmienkou poskytnutia dotácie je tiež zabezpečenie minimálne 5% financovanie projektu z iných zdrojov. Nový ročník programu vyhlási Štátna ochrana prírody SR už na jar 2023.
 
Bližšie informácie o programe je možné nájsť na nasledovnom linku - Program ochrany prírody https://pop.sopsr.sk/
 


Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...