Súťaž grafických návrhov Zimná krajina na pohľad(nicu) II.

Súťaž grafických návrhov Zimná krajina na pohľad(nicu) II.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyhlasuje II. ročník grafickej súťaže pod názvom ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU). Súťaž trvá do 15. decembra a je určená pre študentov stredných, vysokých a základných umeleckých škôl. Víťazov čakajú hodnotné vecné ceny, pričom najlepší grafický návrh sa stane motívom vianočnej pohľadnice pre ŠOP SR a poputuje Slovenskom naprieč všetkými chránenými územiami.

Hlavným cieľom grafickej súťaže je vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, dôraz na prvky jej ochrany, podporenie všímavosti, záujmu a poznania o svoje najbližšie prostredie, prírodných cyklov a voľne žijúcich chránených druhov živočíchov a rastlín. Súťaž je určená pre študentov vo veku od 15 do 26 rokov navštevujúcich stredné a vysoké školy, ako aj základné umelecké školy. Súťažiaci môžu do 15.decembra zasielať na emailovú adresu sutaz@sopsr.sk svoje grafické návrhy s tematikou zimnej prírody.

Technické parametre grafického návrhu a ďalšie podmienky súťaže nájdete na web stránke ŠOP SR (https://www.sopsr.sk/web/?cl=96). Pri hodnotení sa bude prihliadať najmä na celkovú estetickú a výpovednú hodnotu, invenčnosť, spracovanie nápadu a využitie prvkov ochrany prírody na Slovensku. V minulom roku sa do súťaže zapojilo 100 mladých grafikov z 20 škôl.

Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať prostredníctvom hodnotiacej komisie, ktorá bude zložená z odborných pracovníkov ŠOP SR. Ocenenie môžu získať 3 grafické návrhy, pričom najlepší grafický návrh bude použitý ako grafika na vianočnú pohľadnicu Štátnej ochrany prírody SR. Súčasťou ocenenia sú aj hodnotné vecné ceny od organizátora.Článok spracoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR

Všetky správy

December

Počuli ste, že...