DANUBE CLEAN UP - Medzinárodné čistenie Dunaja

DANUBE CLEAN UP - Medzinárodné čistenie DunajaV rámci medzinárodného podujatia DONAU CLEAN UP 2022 sa 10.9.2022 Slovensko aktívne zapojilo do čistenia našej najväčšej rieky Dunaj.

Toto podujatie sa v roku 2022 konalo symbolicky v 22 lokalitách pozdĺž toku Dunaja po celej Európe. Medzinárodná organizácia DONAU CLEAN UP organizuje každoročne v rôznych mestách pozdĺž rieky Dunaj dobrovoľnícku akciu s cieľom čistenia toku a priľahlých častí rieky. Dobrovoľníci z rôznych miest Európy, v jeden deň stanovený pre tento rok na 10. september takto spoločne vyčistili desiatky kilometrov brehov a priľahlých častí toku Dunaja.

Podujatie bolo organizované pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a podieľali sa na ňom dobrovoľníci organizovaní Správou CHKO Dunajské Luhy Štátnej ochrany prírody SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Zelenej hliadky ako aj z Bratislavského dobrovoľníckeho centra. 

Všetkým zúčastneným dobrovoľníkom ďakujeme za ich čas a energiu a tešíme sa, že spoločne sa nám podarilo podporiť medzinárodnú akciu a pomôcť tak dobrej veci.

Viac informácií o medzinárodnom podujatí CLEAN UP nájdete na tomto linku 
TLAČOVÁ SPRÁVA MŽP SR:   Dunaj potrebuje našu pomoc

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa spoločne s dobrovoľníkmi, Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR), Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) a Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) zapojí už túto sobotu do medzinárodnej aktivity Danube CleanUp, ktorej cieľom je vyčistiť brehy Dunaja.

Podujatie je súčasťou iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja Čisté Slovensko. Úzko nadväzuje aj na nedávne zavedenia zálohovacieho systému, ktorý dosiahol to, že sme odstránili z prírody nové PET fľaše a plechovky. Účastníci zajtrajších akcií budú odstraňovať staré, nezálohované obaly, ktoré zňečisťujú brehy slovenského úseku Dunaja, čím zabránia, aby plastový odpad končil v rieke.

Znečistenie rieky Dunaj plastovým odpadom každým rokom narastá. Rieka vyplaví do Čierneho mora až 4 tony plastov denne. Rozpadom plastového odpadu vznikajú mikroplasy, ktoré sa ľahko stávajú potravou rýb a skôr či neskôr objavujú aj na našom tanieri. Ak tomu chceme predísť, krajiny pozdĺž rieky sa majú spojiť a vyčistiť brehy Dunaja od plastového odpady.

Práve 10. september je dňom medzinárodnej dobrovoľníckej akcie v 22 lokalitách pozdĺž rieky s cieľom vyčistiť koryto a brehy Dunaja.

Pod záštitou ŠOP SR sa upracú štrkové lavice a priľahlý brehový porast smerom k štátnej hranici s Rakúskom, kým dobrovoľníci spoločne so zamestnancami SHMÚ budú upratovať brehy Dunaja pod Hradom Devín.

Na alarmujúcu situáciu na rieke upozorní preplávaním slovenského úseku Dunaja aj slovenská plavkyňa Soňa Rebrová, ktorá sa pokúsi aj o slovenský ustanovujúci rekord. S plávaním začala už dnes, preplávala úsek z Devína do Gabčíkova. V sobotu pokračuje z Gabčíkova do Komárna a v nedeľu končí na lokácii Komárno - Ostrihom (Chlaba).

 

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...