Na Podpoľaní bol odstránený ďalší problémový medveď

Na Podpoľaní bol odstránený ďalší problémový medveď

Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR robí všetky potrené opatrenia za účelom bezpečnosti miestnych obyvateľov na Podpoľaní.

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) v utorok 16. augusta v nočných hodinách usmrtil problémového jedinca medveďa hnedého na lokalite Kalinovec obce Očová, v okrese Zvolen. Medveď túto oblasť pravidelne navštevoval, pohyboval sa v blízkosti rodinných domov a predstavoval nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov.


 
Zásahový tím ŠOP SR počas pravidelného monitoringu a hliadok na Podpoľaní evidoval v blízkosti obce Očová tri problematické subadultné jedince medveďa hnedého. Medvede vyhľadávali potravu v ovocných sadoch v blízkosti rodinného domu a denne sa pohybovali v okolí aj počas dňa. Aj napriek použitiu rôznych foriem averznej terapie vo forme plašenia svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou či paintballovým strelivom, medvede nereagovali a pri stretnutí s človekom nejavili  známky plachosti.
 
Z uvedených dôvodov Zásahový tím ŠOP SR pristúpil k odstráneniu jedného z problematických medveďov z populácie. Usmrtenie štvorročnej medvedice s váhou 60 kg by tak zároveň malo slúžiť ako ďalšia forma zastrašenia pre zostávajúcich súrodencov. Zásahový tím ŠOP SR naďalej medvede pri Očovej monitoruje a bude zisťovať či odstránenie tohto medveďa bude mať vplyv na správanie zostávajúcich jedincov.     
 
Užívateľ poľovného revíru sa vzdal nároku na telesné pozostatky usmrtenej medvedice, ktoré boli následne ponúknuté Východoslovenskému múzeu v Košiciach. Región Podpoľania je pre zvýšený výskyt medveďa hnedého intenzívne monitorovaný a Zásahový tím ŠOP SR robí všetky potrebné opatrenia za účelom zabezpečenia bezpečnosti miestnych obyvateľov.
 
Prípadný odchyt tohto jedinca a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nie je vhodné, nakoľko ide o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nie je možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.
 
 Doplňujúce údaje:
  • ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Usmrtením konkrétneho problémového jedinca sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí.
 
  • Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR zabezpečuje starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursus arctos), pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením.
 
 
 
 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
 
Všetky správy

Október

Počuli ste, že...