ŠOP SR na výstave Agrokomplex - Poľovníctvo a Príroda 2022

ŠOP SR na výstave Agrokomplex - Poľovníctvo a Príroda 2022

Od 18. do 21. augusta 2022 malo výstavisko v Nitre pre svojich návštevníkov pripravené pestrú prezentáciu noviniek z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, poľovníctva ako aj ochrany prírody. Pre odbornú a laickú verejnosť bol pripravený bohatý sprievodný program.

Okrem tradičnej Národnej výstavy hospodárskych zvierat bola Výstava Agrokomplex tento rok obohatená aj o Celoštátnu výstavu s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a Príroda 2022, na ktorej ste mohli navštíviť aj náš stánok.

Našich zástupcov ste mali možnosť vidieť v pavilóne F aj počas sprievodného programu. V štvrtok 18.8. sme mali zastúpenie v diskusnom bloku s olympioničkou Zuzanou Štefečekovou o zákaze olova a v piatok 19.8. sme sa zúčastnili diskusie o sústave NATURA 2000 a Problematike kormorána.

V rámci environmentálnej výchovy sme organizovali aktivity pre rodiny s deťmi ako aj pre širokú verejnosť zamerané na ochranu biodiverzity, zmenu klímy a poznávanie lokalít a významu sústavy Natura 2000.


Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa so zaujímavosťami slovenských jaskýň a k dispozícii bol aj predaj pamätných bankoviek, vydaných pri príležitosti významných jubileí Demänovskej jaskyne slobody a Jasovskej jaskyne. Aktuálne si bankovky môžete zakúpiť priamo v pokladniach jednotlivých jaskýň.

Výstavu Poľovníctvo a príroda, ktorá sa uskutočňuje na Slovensku len raz za 5 rokov, organizuje Slovenská poľovnícka komora. 

Správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR 

 
Všetky správy

December

Počuli ste, že...