Medzinárodné podujatie MLÁDEŽ V HORÁCH na Orave a Podpoľaní

Medzinárodné podujatie MLÁDEŽ V HORÁCH na Orave a Podpoľaní

Medzinárodné podujatie MLÁDEŽ V HORÁCH na Orave a Podpoľaní

Foto: MLÁDEŽ V HORÁCH na Správach CHKO Horná orava a CHKO-BR Poľana  

V rámci 8.ročníka medzinárodného podujatia MLÁDEŽ V HORÁCH (Youth at the Top2022) sa v priebehu mesiaca júl uskutočnilo v 9 rôznych krajinách Álp a Karpát množstvo zaujímavých podujatí venovaných deťom a mládeži. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) pri tejto príležitosti zorganizovala sériu zážitkových programov.
 
Medzinárodné podujatie MLÁDEŽ V HORÁCH je realizované Alpskou sieťou chránených území (Asociáciou Alparc) s finančnou podporou Národnej agentúry pre súdržnosť Francúzsko (ANCT) a Monackého kniežatstva. V rámci podujatia správcovia chránených území v Alpách a v Karpatoch pracujú na obnovení a posilnení vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou.


MLÁDEŽ V HORÁCH na ORAVE

Prvé dni prázdnin 1.-2.7.2022 boli výnimočné pre deti na Orave. Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava už po druhý krát pozvala oravskú mládež do tohoto zaujímavého medzinárodného projektu. Témou roku 2022 bola "Divoká voda a jej formy“. Dvojdňového podujatia sa zúčastnilo 20 detí a takmer 10 dospelákov, ktorí pre nich vytvorili úžasné chvíle plné poznatkov a zážitkov. Prinášame vám priebeh aktivít v tomto území: 

Voda, voda vodička... Hneď za rána 1.7.2022 sme cítili, že bude veľmi horúco. No naše cestičky boli vždy blízko vody, ktorá bola našou inšpiráciou a naj záchranou J Naše prvé kroky smerovali k riekam pritekajúcim do Oravskej priehrady. Vysvetlili sme si ich význam, funkciu a najmä históriu tokov pred vznikom Oravskej priehrady. Nasledovala plavba loďou. Ako sme sa plavili okolo vtáčieho ostrova, všetko ožilo. Priamo sme mohli pozorovať chránené druhy vodného vtáctva, ich hniezda, mláďatá a lov potravy. Vyhľadali sme si ich v príručnom atlase a smažili sa naučiť ich rozpoznávať. Rozprávali sme si o význame ochrany vtáctva a zlepšení ich podmienok pre hniezdenie na Oravskej priehrade. Po zakotvení na Slaníckom ostrove umenia, sme mohli spoznať detaily budovania priehrady, jej význam pre zadržiavanie vody v krajine, ako vznikali nové mokraďné biotopy na jej brehoch. Tiež sme spoznali históriu zaplavených obcí. Na historických záberoch a mapách sme mohli vidieť rozdiel v krajine dnes a pred naplnením priehrady. Počas plavby do prístavu sme pozorovali horizont, videli sme krásne husté lesy v mokradiach na brehoch priehrady, zátoky plné života (v Bobrove a Zubrohlave). Tiež v pozadí vysoké hory, Oravské Beskydy, či južné Tatry, ktoré sú zásobárňou pitnej vody.


FOTO: MLÁDEŽ V HORÁCH v CHKO Horná Orava (zdroj: Zuzana Kertysová)

Naše kroky smerovali na Informačné stredisko SCHKO Horná Orava v Ústí nad priehradou, kde nás čakal ďalší program. Dospeláci nám pripravili prednášku o výskyte vtáčích druhov v okolí oravských vôd. O pomoci pri umiestňovaní plávajúcich hniezdnych ostrovov nám prišiel porozprávať Janko, ktorý je potápačom a pomáha aj týmto spôsobom. Nás veľmi zaujímala potápačská výstroj, tak nám ju ukázal... Bolo to super, lebo sme sa mohli aj my osviežiť vo vode. O význame vody, o jej kolobehu v prírode nám porozprávala Zuzka. Ku večeru k nám zavítal pán záchranár Robo, ktorý nám krásne vysvetlil ako sa právať, ak uvidíme nevládneho človeka, poprípade, ak sa niekto topí. Každý z nás si vyskúšaj podanie prvej pomoci na figuríne dospelého človeka ako aj batoľaťa. Večer sa blížil ku koncu a tak bolo treba sa vybrať ku ohnú na ubytovňu, rozložiť nejaké stany a.... hneď bolo ráno. Spali sme veľmi tvrdo a ranné počasie nás veľmi prekvapilo.

Teplota klesla takmer o 10 stupňov, pršalo, pofukoval vetrík. No skvelý pocit po tých horúčavách. Cyklus vody v priamom prenose. Druhý deň nás čakala turistika. Zvládli sme túru do biotopov NATURA 2000 na Oravskej priehrade, kde sme pozorovali zadržiavanie vody, pestrosť biotopu, vzácne rastlinstvo a živočíšstvo... Život vo vodných biotopoch prekvital. Žaby vyspevovali v jazierku, ktoré vytvoril bobor, hniezdili tu kačky s mláďatkami, vyhadzovali sa ryby, ozývali sa vzácne druhy vtákov, prechádzala vysoká zver, či pobrežie ryli diviaky. Vo vode sme odchytávali zvláštne príšery. Pomocou odchytu makrozoobentosu sme dokázali určiť čistotu vody. Hovorili sme a určovali množstvo pitnej vody na našej planéte. Porovnávali sme si dennú spotrebu vody u každého účastníka ...
 

FOTO: MLÁDEŽ V HORÁCH v CHKO Horná Orava (zdroj: Zuzana Kertysová)

Bolo toho toľko, že sa nám zdalo, akoby sme spolu trávili aspoň týždeň. Hoci sme z Oravy veľa z nás bolo v týchto „mokradiach“ po prvý krát. Rozdiel v pestrosti života bol viditeľný a my sme mohli zažiť opäť niečo nové. SCHKO Horná Orava sa chce poďakovať všetkým účastníkom, ich rodinám a ľuďom, ktorí nám pomáhali s programom. Sme Vám veľmi veľmi vďační.

Viac informácií nájdete aj na nasledujúcich odkazoch a linkoch:

Web: Mládež na horách 2022 – CHKO Horná Orava (sopsr.sk)

FB: Chránená krajinná oblasť Horná Orava | Facebook


Spracovala Zuzana Kertysová, Správa CHKO Horná Orava


MLÁDEŽ V HORÁCH na PODPOĽANÍ

O týždeň po aktivitách na Orave v termíne 12.– 13. júla 2022 sa medzinárodného podujatia MLÁDEŽ V HORÁCH 2022 zúčastnila mládež z Hriňovej a Detvy v spoločnosti Správy CHKO-BR Poľana.

Tento, v poradí už 8. ročník podujatia, bol venovaný téme „Voda vo všetkých jej formách“  zdroju života, ktorý je čoraz vzácnejší. Nadšení milovníci prírody sa vydali na dobrodružnú púť proti prúdu Bystrého potoka. Na začiatku si bolo potrebné zaobstarať  jedlo na večeru v miestnom rybníku. Po love rýb sme sa vydali na cestu. Počas trasy sa mladí ľudia priučili ako monitorovať vodné živočíchy. Že voda je nad zlato, zisťovali pri pokuse vyryžovať v potoku pár zlatiniek.  Pokračovali sme náučným chodníkom k NPP Vodopád Bystrého potoka, ktorý vplyvom dlhodobého sucha akoby driemal. Po zaslúženej obednej prestávke sa pokračovalo ďalej v túre, smerom na lúku Kozí chrbát, kde sa účastníci dozvedeli z prečítanej povesti, ako vzniklo pomenovanie „Kozí chrbát“. 


FOTO: MLÁDEŽ V HORÁCH v CHKO-BR Poľana  (zdroj: Anna Gondová)

Na sklonku dňa turistická útulňa Poľana na Javorinke už čakala hladných pútnikov, kde si mohli overiť svoje kulinárske schopnosti pri príprave večere. Večerné spoločenské hry, spln mesiaca, teplo ohňa a dobrá nálada dodala noci Mládeži v horách tú správnu atmosféru a zážitky. Dvojdňový program bol zavŕšený odchytom lúčnych bezstavovcov, či krátkymi hrami plnými smiechu.

Postrehy: Mladí ľudia boli odhodlaní, s chuťou objavovať a hľadať život vo vode či mimo nej, zapájali sa do všetkých aktivít a sami vymýšľali ďalšie, radi pomáhali s prípravou večere, navzájom si dávali rady a tipy pri úprave rýb, skúšali tradičný recept na prípravu rýb v hline, prežívali čistú radosť a lásku z jednoduchého bytia TU a TERAZ obklopení prírodou a slobodou. Aktivity: lov pstruhov v rybníku, monitoring vodných bezstavovcov v studničke a horskom potoku, ich pozorovanie lupou, ryžovanie zlata v potoku, stavanie hrádze, príprava blata ako obalu pre pečenie rýb, ohrievanie vody v kotli nad ohňom, tímové hry, emočné karty, streľba z luku, land-art, tvorivá dielňa – výroba náramkov a obrazov z vlny

Mladí ľudia nadobudli nové skúsenosti a zručnosti, uplatňovali princípy spolupráce, rešpektu a úcty voči sebe navzájom. Prežili sme krásne 2 dni plné nových objavov, zážitkov, skúseností a detskej radosti.

Viac informácií nájdete aj na nasledujúcich odkazoch a linkoch:

Web: Mládež na horách 2022 – CHKO Poľana (sopsr.sk)

FB: Biosphere Reserve Polana | Facebook

Spracovala Anna Gondová, Správa CHKO-BR Poľana
 
FOTO: MLÁDEŽ V HORÁCH v CHKO-BR Poľana  (zdroj: Anna Gondová)


FOTO: MLÁDEŽ V HORÁCH v CHKO-BR Poľana  (zdroj: Anna Gondová)

Všetky správy

August

Počuli ste, že...