Odchyt medveďa pri obci Kľačno bol marený skupinou občanov

Odchyt medveďa pri obci Kľačno bol marený skupinou občanov

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (Zásahový tím ŠOP SR) situáciu s problémovými medveďmi v okolí obce Kľačno monitoruje a je v úzkom kontakte s miestnou samosprávou. Pri poslednom zásahu v obci bol však výkon Zásahového tímu ŠOP SR marený skupinou občanov obce, ktorá vo večerných hodinách rušila priebeh plánovaného odchytu medveďa.
 
V okolí obce Kľačno sa vyskytuje niekoľko problémových jedincov medveďa hnedého. Medvede sa opakovane objavujú v blízkosti záhrad, kde vyhľadávajú potravu v podobe ovocných plodov a spôsobujú škody na hospodárskych zvieratách. V piatok 29. júla bol však priebeh plánovaného odchytu medveďa narušený miestnymi obyvateľmi. Skupina nedisciplinovaných  občanov strieľala, pokrikovala, jazdila motorovým vozidlom a hádzala petardy v okolí zásahu. Zásah bol z tohto dôvodu prerušený.
 
Tento týždeň v pondelok bol Zásahový tím opäť v obci, keďže dostal hlásenie o výskyte uviaznutého medvieďaťa v krovinách. Členovia tímu v spolupráci s miestnym poľovným združením medvieďa oslobodili.
 
Situáciu v obci naďalej monitorujeme a bezpečnosť občanov je pre nás prvoradá. Z dôvodu podozrenia na opakovanú snahu marenia výkonu však nebudeme o plánovanom zásahu v tejto oblasti podávať podrobnejšie informácie.  Zásahový tím pre medveďa hnedého bude v tejto lokalite pokračovať na odstránení 1 – 2 problémových jedincov, ktorí stratili prirodzenú plachosť a averzné (plašiace) opatrenia prestali účinkovať.
 
K dnešnému dňu bolo Zásahovým tímom ŠOP SR odstránených 6 problémových jedincov medveďa hnedého. Ich správanie bolo na základe monitoringu vyhodnotené ako preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetných lokalitách.
  
Naďalej platí výzva, aby občania pri zaregistrovaní medveďov, ktorí sa vyskytujú blízko ľudských obydlí, túto situáciu ohlásili na linky tiesňového volania: 158 / 112 / 159 / alebo na Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR: +421 903 201 879. Informácie o tom, ako sa správať pri strete s medveďom sú dostupné na webe Zásahového tímu. pre medveďa hnedého ŠOP SR: http://zasahovytim.sopsr.sk/.
 
  
Doplňujúce údaje:
  • ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Usmrtením konkrétneho problémového jedinca sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí.
  • Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR zabezpečuje celoslovensky starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursus arctos), pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením.
  • Viac informácii o činnosti Zásahového tímu ŠOP SR nájdete aj na https://zasahovytim.sopsr.sk/ ako aj na sopsr.sk/medved .
 
 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

August

Počuli ste, že...