Medveď lesnému pracovníkovi nevyhryzol stehno. Bol to hoax.

Medveď lesnému pracovníkovi nevyhryzol stehno. Bol to hoax.

Štátna ochrana prírody a jej Zásahový tím pre medveďa hnedého  dostali v pondelok 1. augusta v poobedných hodinách hlásenie o kolízii lesného pracovníka - taxátora s medveďom pri obci Domaniža, v okrese Považská Bystrica. 


 
Ku kolízii  došlo počas výkonu práce -  mapovaní lesných porastov v časti Hodoň. Medveď  spôsobil lesnému pracovníkovi  rany, poškriabania a tiež  zlomeninu prsta. Bezpečnostný sprej proti medveďom, ktorý mal muž pri sebe, nestihol použiť. Zranenému potom  prišli na pomoc kolegovia, ktorí pracovali v tejto oblasti. Muž bol ambulantne ošetrený  a prepustený do domácej liečby. Informácia šíriaca sa médiami o „vytrhnutí kusu stehna“ je hoax, ktorý, žiaľ, rozšírili mnohé médiá. Poškodený má nárok na náhradu škody, keďže ide o živočícha, určeného zákonom o ochrane prírody a krajiny.
 
Zásahový tím ŠOP SR vykonal obhliadku miesta kolízie spolu so starostom obce Domaniža. Miesto sa nachádza v blízkosti horárne, niekoľko kilometrov vzdialenej od obce. Oblasťou prechádza lesná cesta, no nejedná sa o turistický chodník. Územie je v 1. stupni ochrany prírody a krajiny.
 
Pracovníci Správy Chránenej krajinnej v tejto oblasti (tzn.Strážovské vrchy) v minulosti upozorňovali  na nesprávne zabezpečený komunálny odpad, ktorý bol uskladnený vo vykopanej jame neďaleko horárne. Po nahlásení došlo v spolupráci s obcou k urýchlenej náprave, no medvede sa už do oblasti horárne naučili chodiť.    
 
Aj vzhľadom na túto udalosť apelujeme na obozretnosť prevažne v lesnom teréne. Naďalej platí výzva, aby občania pri zaregistrovaní medveďov, ktorí sa vyskytujú blízko ľudských obydlí, túto situáciu ohlásili na linky tiesňového volania 158 / 112 / 159 / alebo Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR: 0903 201 879. Informácie o tom, ako sa správať pri strete s medveďom, sú dostupné na webe zásahového tímu pre medveďa hnedého: http://zasahovytim.sopsr.sk/.
 
 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

August

Počuli ste, že...