Štátna ochrana prírody SR podpísala ďalšie memorandum o spolupráci

Štátna ochrana prírody SR podpísala ďalšie memorandum o spolupráci

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) podpísala Memorandum o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou ESPRIT spol. s.r.o. z Banskej Štiavnice. Organizácie tak spoločne otvorili cestu k vzájomnej spolupráci vo výskumnej oblasti, odbornému vzdelávaniu a ostatným aktivitám súvisiacim predovšetkým s ochranou a využívaním prírody a krajiny a tvorbou životného prostredia.

Spoločnosť ESPRIT spol. s.r.o. sa zaoberá výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. Je tiež významným technologickým pracoviskom v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS. Spoločnosť realizovala riešenia pre viaceré významné projekty ako napríklad Klimatický atlas Slovenskej republiky, Atlas obyvateľov Slovenska a ďalšie.

Vzájomná spolupráca ŠOP SR so spoločnosťou ESPRIT spol. s.r.o. je plánovaná predovšetkým v oblasti výskumu a monitoringu, vzdelávacej činnosti a enviroedukačných aktivitách, propagačnej činnosti, spolupráci na projektoch a získavaní finančných prostriedkov na ich podporu.

Podpis memoranda ponúka možnosti spolupráce v oblastiach modernizácie ochrany prírody, klimatickej zmeny, modelovaní predpovedí pre chránené územia či napríklad sledovaní návštevnosti a služieb v regióne so zameraním na lokálny rozvoj. Nové možnosti sa núkajú predovšetkým v oblasti integrácie a digitalizácie dát za účelom skvalitnenia úrovne informácií poskytovaných širokej a odbornej verejnosti.

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

August

Počuli ste, že...