Medzinárodné podujatie Mládež v horách / Youth at the Top 2022

Medzinárodné podujatie Mládež v horách / Youth at the Top 2022

V rámci 8.ročníka medzinárodného podujatia MLÁDEŽ V HORÁCH sa v priebehu mesiaca júl uskutoční v 9 rôznych krajinách Álp a Karpát množstvo zaujímavých podujatí venovaných deťom a mládeži. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) otvára sériu zážitkových programov už tento víkend.
 
Medzinárodné podujatie MLÁDEŽ V HORÁCH 2022 (Youth at the Top2022) je realizované Alpskou sieťou chránených území (Asociáciou Alparc) s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva. V rámci 8. ročníka sa mladí ľudia vydajú do chránených oblastí Álp a Karpát, kde budú spoznávať prírodné a kultúrne prostredie. Deti budú mať počas pripravených podujatí príležitosť skúmať, experimentovať a možno aj prekonávať svoje fyzické možnosti.

Dôležitý symbolický charakter podujatia spočíva v tom, že stovky mladých ľudí môžu zažiť a zdieľať svoje spojenie s prírodou a okolitými horami v rovnaký čas na rôznych miestach v celej Európe. Podujatie posilňuje vzťah medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou. Cieľovou skupinou sú skupiny detí a mladých ľudí vo veku 6-26 rokov, s odporúčaním pre zapojenie sa detí aj zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.


MLÁDEŽ V HORÁCH aj na Slovensku prostredníctvo Štátnej ochrany prírody SR
 
Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava ŠOP SR si tento víkend od 1. do 2. júla 2022 pripravila pre deti a mladých ľudí zážitkový program spojený s aktivitami na tohtoročnú tému podujatia „ Divoká voda a jej podoby “. Súčasťou programu je výlet loďou na Slanícky ostrov umenia, okolo vtáčieho ostrova, turistika v okolí Oravskej priehrady a rieky Biela Orava vrátane území NATURA 2000, hry vo vode a s vodou, environmentálne aktivity pre deti a dospelých či pozorovanie vodného vtáctva spojeného s výkladom.

Deň bude zakončený posedením pri ohni, pozorovaním hviezd, spevom a dobrou náladou. Podujatia sa zúčastnia pracovníci ŠOP SR Správy CHKO Horná Orava.

Kontakt na organizátorov: Ing. Zuzana Kertysová, zuzana.kertysova@sopsr.sk, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo

Útržky z podujatia minulého roka: http://chkohornaorava.sopsr.sk/youth-at-the-top-2021-alebo-mladez-v-horach-2021/

 
Foto: Archív Správa CHKO Horná Orava

V dňoch 12-13. júla si pre deti a mládež pripravila program Správa Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Poľana ŠOP SR. Podujatie s názvom „Poľana v každej kvapke ukrytá“ sa  bude konať v území európskeho významu siete NATURA 2000, neďaleko Národnej prírodnej pamiatky Vodopád Bystrého potoka. Počas dňa sa budú pracovníci správy s deťmi monitorovať obojživelníky, spoznávať brehové porasty, určovať vodné bezstavovce tečúcich vôd, vychutnávať čistý prameň zo studničky. Aktivity budú zamerané na spoznávanie mokradnej fauny a flóry, konkrétne pozorovanie vodných bezstavovcov, hmyzu ako aj monitoring obojživelníkov.

Nebude chýbať spoločná príprava jedla v prírode a večerný program spojeny s pozorovaním hviezd, rozprávaním povestí a bájok z podpolianskeho regiónu.  Ubytovanie je v turistickej útulni na Javorinke (GPS: N 48.6101, E 19.5004) 

Kontakt na organizátorov: Ing. Anna Gondováanna.gondova@sopsr.sk, Správa CHKO Poľana. ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen

Útržky z podujatia minulého roka: http://chkopolana.sopsr.sk/mladez-na-horach-2/

 

Aj napriek tomu, že je každé podujatie organizované lokálne a nezávisle od ostatných, medzinárodný rozmer projektu je v samom srdci podujatia Mládež v horách, je príležitosťou na zvýšenie povedomia o alpskom prírodnom a kultúrnom dedičstve. Zameriava sa na hodnoty ako sú solidarita, úcta a kolektívne konanie, ktoré sú rozhodujúce aj pre bezpečný zážitok z hôr.

V minulom roku sa počas aktivít MLÁDEŽ V HORÁCH s témou Miestne jedlo vytvorila jedinečná medzinárodná kuchárska kniha ALPARC, ktorá zhromaždila 26 miestnych receptov z celých Álp. Obsahuje kresby vytvorené mladými ľuďmi, ktorí sa zúčastnili podujatia. Každý recept je vysvetlený v 4 alpských jazykoch + angličtine. Môžete nahliadnuť do kuchárskej knihy TU.  

 
 
Doplňujúce údaje:
Zapojené krajiny a miesta realizácie: https://www.youth-at-the-top.org/en/edition
 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
 
Všetky správy

August

Počuli ste, že...