Letný umelecký festival v Banskej Štiavnici aj s témou medveď

Letný umelecký festival v Banskej Štiavnici aj s témou medveď

Pozývame vás tento víkend na letný umelecký festival v Banskej Štiavnici DREVO+ v Hájovňa - Červená Studňa.

Festival sa uskutoční od 1-3. júla 2022. V sobotu sa v rámci programu festival venuje aj aktuálnej téme Medveď na Slovensku Deti budú mať možnosť zúčastniť sa interaktívneho workshopu a odbornú prednášku o našej najväčšej šelme si pripravila kolegyňa zoologička Michaela Skuban.

Ako M. Skuban uvádza: "Situácia okolo medveďa je momentálne na Slovensku veľmi spolitizovaná. Takmer denne môžeme sledovať vysoko-emocionálne debaty v televízii, často spojené s osobnými urážkami. Takisto sociálne siete sú plné komentárov a dezinformácií, ktoré kreujú agresívnu atmosféru v spoločnosti plnú hnevu, frustrácie a nenávisti. Otázku „Kto je medveď naozaj?“ si momentálne nikto nekladie, pretože každá strana obhajuje len svoje dogmy. Záleží mi vysvetliť verejnosti základné informácie o medveďoch a vysvetliť špecifiká s tým spojené. Aj preto som prijala pozvánku do tejto verejnej diskusie v rámci festivalu v Banskej Štiavnici.“Na základe telemetricky označených jedincov zoológovia napríklad dokázali, že medvede nie sú teritoriálne živočíchy. Nie je preto správne na Slovensku diskutovať o „optimálnej početností“ medveďov. Určite by sme sa mali viac orientovať na otázku „vhodnosti a únosnosti prostredia".
 
Prednáška sa bude venovať aj najčastejším faktorom, ktoré prispievajú k vyššiemu výskytu medveďov v podhorských obciach ako aj zaujímavému fenoménu povahy a individuality medveďov. Medvede sú napríklad veľkí individualisti čo sa týka ich „jedálneho lístku“. Na základe výskumu nájdeme takmer čistých bylinožravcov, ktorí len občas skonzumujú mravce, no aj takých, ktorí priamo zver lovia a napádajú diviaky aj jelene.
 
Návštevníci festivalu sa tiež dozvedia kde medveď cez deň najčastejšie oddychuje a tiež ako môže klimatická zmena ovplyvniť jeho biologický rytmus. Zaujímavosťou bude pre poslucháčov určite aj porovnanie praktického manažmentu medveďa hnedého v okolitých krajinách.  

Bez sledovania správania medveďov, nevieme určiť „problémové medvede“ a ako dochádza k samotnej synantropizácii. Nestačí len hľadať „vinníka“ a je potrebné si uvedomiť, že bez prakticky orientovaných výskumných štúdií nevieme terajšiu nešťastnú situáciu výrazne zmeniť.  Som hlboko presvedčená, že najväčšia sila je v spolupráci so všetkými stranami a  modernú víziu riešenia súčasnej situácie potrebujeme vybudovať cez vzájomnú dôveru," uzatvára zoologička Michaela Skuban.
 
Viac zaujímavostí sa určite dozviete už túto sobotu na festivale v Banskej Štiavnici.
 
 Autor článku: Michaela Skuban, Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie ŠOP SR 
Všetky správy

August

Počuli ste, že...