Problémová medvedica spod Tatier je odstránená z populácie

Problémová medvedica spod Tatier je odstránená z populácie

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) dnes v skorých ranných hodinách usmrtil problémovú medvedicu v lokalite Pribylina- Hrdovo, okres Liptovský Mikuláš. Medvedica s dvoma mladými vykazovala známky agresívneho správania a pohybovala sa v okolí turisticky známych chatárskych oblastí Pribylina a Podbanské vo Vysokých Tatrách.
 
Zozbierané údaje Zásahovým tímom ŠOP SR svedčia o rýchlo postupujúcej strate plachosti tohto jedinca. Medvedica vyhľadávala ľahko dostupnú potravu v blízkosti ľudí. Zásahový tím ŠOP SR vyhodnotil správanie predmetnej 5 ročnej medvedice ako nebezpečné a predstavujúce hrozbu pre miestnych obyvateľov, chatárov a návštevníkov. Pohybovala sa aj s mláďatami v blízkosti turisticky atraktívnych lokalít - Hrdovo, Kokavský most a Pod surovým hrádkom, kde vyhľadávala odpad z ľudskej potravy. Zásahový tím ŠOP SR evidoval opakované hlásenia o jej výskyte na lokalite ako aj sťažnosti a spôsobené škody.
 
Ako uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko: „Pokiaľ by tento jedinec z populácie vyradený nebol, hrozilo by ďalšie páchanie škôd na majetku miestnych obyvateľov a riziko, že vyhľadávaním potravy v intraviláne spôsobí ujmu na zdraví človeka.

Umiestnenie problémovej medvedice do odchovného zariadenia nebolo v tomto prípade možné, nakoľko sa jednalo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí. Medvieďatá budú zatiaľ monitorované Zásahovým tímom ŠOP SR s následným vyhodnotením ich správania. Prípadný odchyt tohto jedinca a jeho premiestnenie nebolo vhodné, nakoľko by sa s vysokou pravdepodobnosťou na lokalitu vrátil alebo by svoje návyky a správanie opakoval aj v novej oblasti.
 
Odstránenie problémových jedincov medveďa hnedého z populácie považuje Štátna ochrana prírody SR za najkrajnejšie riešenie v prípade neúčinnosti využitia všetkých dostupných preventívnych opatrení. Ďalšími preventívnymi opatreniami by mal byť  všeobecný zákaz prikrmovania a vznik vnadísk, ktoré navrhlo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dať aj priamo do poľovného zákona. Pre obce, ktoré žijú v kontakte s karpatskou divočinou pripravilo MŽP aj program Karpatské obce, vďaka ktorému si budú môcť obce zabezpečiť bezpečné kontajnerové stojiská, nástroje na plašenie medveďa či zabezpečenie úľov. Naďalej platí, že medvede prichádzajú do lokalít v blízkosti ľudí len preto, že stratili svoju plachosť a najväčším lákadlom je pre nich jednoduchý prístup k potrave. Či už na vnadiskách na lúkach alebo v nezabezpečených kontajneroch.
 
Doplňujúce údaje:
  • ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Usmrtením konkrétneho problémového jedinca medveďa hnedého sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí.
 
  • Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR zabezpečuje celoslovensky starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursus arctos), pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením (eutanázia).
 
                            
 
 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
 
Všetky správy

December

Počuli ste, že...