MŽP:Odborníci na medveďa hnedého opäť neboli prizvaní k napadnutiu

MŽP:Odborníci na medveďa hnedého opäť neboli prizvaní k napadnutiu

Odborníci zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého neboli prizvaní na miesto v katastri obce Očová, kde dnes bol napadnutý človek medveďom. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) opätovne apeluje na záchranné zložky, ktoré sú k takýmto prípadom privolané, aby kontaktovali aj Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). Bez ich urýchleného zásahu a odborného preskúmania lokality je pravdepodobnosť dolapenia šelmy, ktorá napadne človeka, takmer nulová.

Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR bol dnes predpoludním informovaný o prípade napadnutia človeka medveďom, na miesto napadnutia ale nebol prizvaný. Odborníci tímu preto kontaktovali poškodeného lesníka, ktorý potvrdil, že k útoku došlo v prirodzenom biotope medveďa hnedého. MŽP SR opätovne vyzýva návštevníkov lesov, aby nepodceňovali riziko stretu s medveďom a pohybovali sa iba po vyznačených chodníkoch.

Zásahový tím zabezpečuje starostlivosť o populáciu medveďa, monitoruje synantropných medveďov a v prípade potreby za presne stanovených podmienok môže pristúpiť aj k vylúčeniu konkrétneho jedinca z populácie. Zásahový tím považuje sa dôležitú aj priamu komunikáciu so zranenými osobami a vypočutie svedkov udalostí. Takto získané informácie sú potrebné pre mapovanie situácie a správania jedincov.

Naďalej platí výzva, že ak občania zaregistrujú prítomnosť medveďov, ktorí sa vyskytujú blízko ľudských obydlí, majú túto situáciu ohlásiť na linky tiesňového volania: 158 / 112 / 159 / alebo Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR: +421 903 201 879. Informácie o tom, ako sa správať pri strete s medveďom sú dostupné na webe zásahového tímu pre medveďa hnedého: http://zasahovytim.sopsr.sk/.

 Tlačovú správu spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR

 

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...