Deň Zeme 2022: Investujme do našej planéty

Deň Zeme 2022: Investujme do našej planéty

Každoročne, od roku 1970 si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Vedci, hlavne ekológovia vUSA, ovplyvnení fotografickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. V súčasnosti Deň Zeme predstavuje najväčšie environmentálne hnutie na svete. 

Cieľom dňa je pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám naša Zem poskytuje a preto je potrebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť. Prostredníctvom sloganu „Investujme do našej planéty“ upriamuje tohtoročný deň Zeme pozornosť na potrebu zmeny opatrení v oblasti klímy a apeluje na zodpovednosť nás všetkých. 
 

Naša planéta je náš jediný domov, ktorý máme a je potrebné, aby sme sa do jej obnovy a ochrany zapojili všetci. Ako jednotlivci máme moc vyjadriť svoj hlas prostredníctvom našich rozhodnutí a našich činov. Po celom svete sa pri príležitosti Svetového dňa Zeme organizujú festivaly, koncerty, pochody za ochranu prírody a rôzne ekologické aktivity, ktorých cieľom je posilniť verejný záujem o problematiku životného prostredia a jeho ochranu.  Aj malé zmeny sa však rátajú a často majú dominový efekt na naše ekosystémy a zmenu myslenia nášho okolia. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vám prináša niekoľko jednoduchých tipov, kde začať.   

Existuje veľa možností ako sa zapojiť a investovať tak do našej planéty. Tradičnou aktivitou v tomto jarnom období je organizácia čistenia a zberu odpadkov v našom okolí, do ktorého sa zapájajú mnohé organizácie, inštitúcie a školy.Zbierať odpadky však môžeme aj jednotlivo keď ich uvidíme pri prechádzke v prírode či v okolí. Investovať do našej planéty môžeme aj zmenou našich každodenných návykov. Začnime nakupovať viac lokálne, upravme svoj jedálniček podľa sezóny a podporme pestovanie organických surovín. Ako náš výber potravín vplýva na životné prostredie si môžete pozrieť napríklad v kalkulačke vytvorenej portálom BBC (https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714). Zaujímavou aplikáciou je aj kalkulačka na výpočet osobnej spotreby plastov (https://www.earthday.org/plastic-pollution-calculator-2/).  

Pre inšpiráciu EARTHDAY.ORG ponúka 52 tipov, návodov, akcií ako sa môžete zapojiť, konať a prispieť.  Podujatia ku Dňu Zeme 2022. Spoločne, pre všetkých, všetko, každý deň… 

19.4. sa uskutočnilo Čistenie ÚEV Slatina za účelom zvyšovania povedomia obyvateľov o potrebe starostlivosti o mokrade a ochrane vodných tokov, ktoré zorganizovala Správa CHKO Poľana a Združenie Slatinka: http://chkopolana.sopsr.sk/cistenie-slatinky/ 

V tom istom dni prebiehala aj terénna exkurzia "Ako to funguje v lese" zameraná na priblíženie funkcií lesov a ich obhospodarovania, ktorú zastrešovala Správa CHKO Cerová vrchovina a Mestské Lesy Lučenec. Týmto sa odštartoval 5-dňový maratón akcií Mesta Lučenec pri príležitosti Dňa Zeme: http://chkocerovavrchovina.sopsr.sk/ako-to-funguje-v-lese/ 

Ak sa chcete zapojiť aj vy, dávame vám do pozornosti niekoľko podujatí, ktoré si pre vás pripravili niektoré Správy Chránených krajinných oblastí a Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove: 

Ekoaktivity pre školy a verejnosť v archeoparku v Hanušovciach: 

http://rcoppresov.sopsr.sk/den-zeme/ 

Ekovýchovný program Bocian - Vyhlásenie súťaže NAJreport pre bociana: http://www.sopsr.sk/web/?cl=93 

Enviroaktivity na spoznávanie chránených druhov rastlín a živočíchov, stôp lesných zvierat, ich zvukov a ochrany životného prostredia v Lučenci 

28.4.2022 

Zbieranie odpadkov v území Drienčanskeho krasu, viac informácií nájdete na facebook-u CHKO Cerová vrchovina  

Oslava DŇA ZEME - kultúrny program a tvorivé dielne v Trebišove (Chránená krajinná oblasť Latorica) :  

http://chkolatorica.sopsr.sk/den-zeme-2022-pozvanka/ 

Práve teraz je ten čas, aby sme všetko zmenili a spoločne investovali do našej planéty, teraz je čas na odvahu zachovať a chrániť naše zdravie, naše rodiny, naše živobytie … spoločne investujme do našej planéty.  

Pretože zelená budúcnosť je prosperujúca budúcnosť.  

#InvestInOurPlanet  
#InvestujDoNašejPlanéty  


Zdroje:
 

https://www.earthday.org/earth-day-2022/ 

EARTHDAY.ORG (@EarthDay) / Twitter 

https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/87 

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...