21. ročník celoslovenského ekovýchovného progamu BOCIAN

21. ročník celoslovenského ekovýchovného progamu BOCIAN

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR),
vyhlasuje 21. ročník celoslovenského ekovýchovného progamu BOCIAN.

Zo zimovísk k nám prilietajú bociany biele (Ciconia ciconia) na svoje hniezdiská ako poslovia jari a s nimi prilieta opäť ako každý rok tak aj tento 21. ročník celoslovenského ekovýchovného programu Bocian.

Program od roku 2001 organizuje Základná organizácia Bocian, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) s podporou Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA. Dlhoročne na ňom spolupracuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek (správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a Regionálneho centra OP v Prešove). Na programe participuje aj organizácia SOS/BirdLife Slovensko. Autorom programu a odborným garantom je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Program je určený najmä pre žiakov, študentov alebo kolektív žiakov, ktorí sa v rámci programu stanú bádateľmi a pozorovateľmi života bocianov bielych v svojom blízkom okolí; od prvých príletov, príprav hniezda, cez znášku vajec až po prvé výlety mladých bocianov z hniezda a ich odlet. Zapoja sa tak do odbornej činnosti, naučia sa základom práce vedca – ornitológa, spoznajú etológiu bociana, získajú údaje o stave populácie bociana bieleho.

Významné udalosti na vybranom hniezde bociana bieleho je možné pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často a zaznamenávať do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

Termín realizácie súťaže je od 15 marca do 30. septembra 2022. 

Súčasťou programu je aj voliteľná aktivita „NAJreport  pre bociana“ – reportáž (foto, video) s heslom tohtoročnej kampane: „Ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti“. NAJreport pre bociana je bez obmedzení. Akýkoľvek čin, ktorý je priaznivý pre harmonický vzťah človeka s prírodou, je vítaný. Môže to byť fyzická aktivita či pomoc pri čistení území, alebo inšpiratívny kreatívny nápad, ktorý poukáže na význam ochrany prírody a zachovania biologickej rozmanitosti. Podmienkou je zaslanie fotografie, alebo videa.

Svoje skutky zaznamenajte a inšpirujte ostatných, staňte sa reportérmi. Termín realizácie pre posielanie vašich reportáží je od 22. apríla do 30. septembra.

O priebehu, podmienkach zapojenia sa, vyhodnotení, prípadne na koho sa obrátiť nájdete na http://www.sopsr.sk/web/?cl=93.

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...