Oblasť útoku v Strážovských vrchoch monitoruje Zásahový tím

Oblasť útoku v Strážovských vrchoch monitoruje Zásahový tím

Medvedica v Strážovských vrchoch poranila lesníka počas výkonu jeho práce. Lokalita dlhodobo patrí medzi oblasti so zvýšeným výskytom medveďa hnedého. Medvedica útočila z húštiny v blízkosti svojho brlohu s medvieďatami, čím lesnému pracovníkovi spôsobila viaceré poranenia. Muž bol ošetrený v bojnickej nemocnici.

Lokalita útoku v Strážovských vrchoch, nazývaná „Tiefengrund“, sa nachádza v blízkosti obcí Tužiná a Chvojnica pri Nitrianskom Pravne. Lokalita sa nachádza hlboko v lese, mimo intravilánu, teda v prirodzenom prostredí výskytu medveďa hnedého. Zásahový tím pre medveďa hnedého oblasť monitoruje. Zistenia potvrdzujú, že išlo o obranný, a nie predačný útok šelmy na človeka.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) vydáva pravidelne zoznam obcí, v ktorých avizuje riziko kolízií s karpatským šelmami v ich prírodzenom prostredí (predovšetkým s medveďom). Tento zoznam sa každoročne spresňuje a je súčasťou vykonávacej vyhlášky k zákonu o odpadoch zverejnenej na webovej stránke ministerstva.

Upozorňujeme verejnosť, že v tomto období sa príroda zobúdza zo zimného spánku, medvedice sa zdržujú v blízkosti brlohov a postupne vyvádzajú svoje mláďatá. Je dôležité rešpektovať platné uzávery turistických trás v národných parkoch a v prírode sa pohybovať iba po vyznačených chodníkoch. Návštevníkov lesa vyzývame k ostražitosti najmä v menej prehľadnom teréne.

Hlavným účelom hibernácie medveďa hnedého je redukovať množstvo energie v obdobiach, keď je málo dostupnej potravy a sú nepriaznivejšie klimatické podmienky na prežitie. Dĺžku hibernácie ovplyvňuje viacero faktorov ako napr. dostatok potravy, klimatické podmienky, geografická poloha, ale aj fyziologický stav jedinca, jeho vek či pohlavie.

Viac informácií nájdete aj na webe Zásahového tímu:


Tlačovú správu pripravil Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR v spolupráci s Tlačovým odborom MŽP Všetky správy

December

Počuli ste, že...