ŠOP SR iniciuje výkup pozemkov v územiach NATURA 2000

ŠOP SR iniciuje výkup pozemkov v územiach NATURA 2000Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) odkúpila súkromný pozemok v jednej z najvýznamnejších slovenských botanických lokalít – Sivej Brade na Spiši. Prostredníctvom realizácie aktivít na zlepšenie stavu biotopov v zmysle dokumentácie ochrany prírody, ŠOP SR ponúka súkromným vlastníkom nelesných biotopov možnosť odkúpenia pozemkov v územiach NATURA 2000.
 
Ako uviedol riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil: „Ide o jednu z ikonických lokalít v pôsobnosti našej správy. Travertínová kopa Sivá Brada je európskym unikátom s výskytom vzácnych teplomilných a predovšetkým slanomilných spoločenstiev na výveroch minerálnych vôd. Územie sa nachádza v 4. stupni ochrany a potrebuje pravidelnú starostlivosť. Prostredníctvom projektu z Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom Manažmentové opatrenia v nelesných biotopoch chránených území - prvá etapa máme možnosť nielen daný pozemok od majiteľa po dohode odkúpiť, ale aj získať potrebné vybavenie na jeho starostlivosť napríklad v podobe krovinorezov.“
 
V Operačnom programe Kvalita životného prostredia, ako aj v rámci Plánu obnovy a odolnosti sú medzi plánovanými aktivitami aj nákupy pozemkov v územiach NATURA 2000 s vyčleneným rozpočtom viac ako 80 miliónov eur. ŠOP SR aktuálne oslovuje vlastníkov v týchto chránených územiach za účelom rokovania k odkúpeniu pozemkov. Vlastník Milan Šimko uviedol: „Som rád, že predajom predmetného pozemku, ktorý tvorí súčasť prírodnej rezervácie, sa zabezpečí jeho trvalá ochrana a správny manažment prostredníctvom Správy Národného parku Slovenský raj.“
 
Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska avizuje, že takýto spôsob výkupu pozemkov v územiach NATURA 2000 bude prebiehať častejšie:Prostredníctvom OP Kvalita životného prostredia plánuje Štátna ochrana prírody SR intenzívnejšie realizovať výkup najcennejších území v prospech ochrany prírody. Som presvedčený, že investície do výkupu týchto pozemkov posilnia ich ochranu a umožnia zásadnejšie zlepšenie starostlivosti o územia NATURA 2000. Výkup pozemkov plánujeme realizovať aj naďalej a to aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.“
 

foto: Národná prírodná rezervácia Sivá Brada (zdroj- Správa NP Slovenský raj)


foto zľava: riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil, generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska a majiteľ pozemku na Sivej Brade Milan Šimko (zdroj- Správa NP Slovenský raj)


foto: Sivá Brada - vstavač ploštičný (zdroj- Správa NP Slovenský raj)

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Foto: Správa NP Slovenský raj
Všetky správy

August

Počuli ste, že...