Schválená reforma NP-historický medzník v oblasti ochrany prírody

Schválená reforma NP-historický medzník v oblasti ochrany prírody

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) víta rozhodnutie Národnej rady SR, ktorá v utorok 14. decembra schválila reformu národných parkov na Slovensku. Reforma a jej súvisiace opatrenia posúvajú Slovenskú republiku v oblasti ochrany prírody do kruhu vyspelých krajín. Ide o historický medzník, ktorým národné parky na Slovensku majú možnosť získať podobu, akú si zaslúžia.
 
Schválená poslanecká novela zákona o ochrane prírody a krajiny získala podporu nielen v Národnej rade SR. Reformu podporili svojimi podpismi vedci zo Slovenskej akadémie vied a univerzít naprieč Slovenskom ako aj viac ako 56 tisíc občanov v petícii Osloboďme národné parky. Novelu zákona podporili aj najvyšší ústavní činitelia SR premiér Eduard Heger a prezidentka Zuzana Čaputová.
 
Cieľom reformy je rozvoj národných parkov a vyššia úroveň kvality života obyvateľov v dotknutých regiónoch. Schválená poslanecká novela zabezpečí národným parkom právnu subjektivitu a prevod správy pozemkov vo vlastníctve štátu pod rezort životného prostredia. Na základe Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 25. októbra ako aj na základe pozmeňovacieho návrhu sa presun štátnych pozemkov bude realizovať až po zonácii národných parkov. Od 1. apríla 2022 sa tak správa štátnych pozemkov presunie na správy národných parkov len na území TANAPu, PIENAPu a NP Slovenský raj. K tomuto dátumu prechádza pod národné parky aj správa štátnych pozemkov v 4. a 5. stupni ochrany. Prechod správy území v 3. a nižšom stupni ochrany vo vlastníctve štátu je podmienený zonáciou. 
 
Praktické skúsenosti zo zahraničia dokazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou ochrany prírody, sú jednoznačným prínosom pre celé územie vrátane miestneho obyvateľstva. Navrhovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny pri prevode pozemkov garantuje, že sa zachovajú všetky zmluvy viazané na prevzaté pozemky. Ide napríklad aj o dodávateľsko – odberateľské zmluvy, nájomné zmluvy či existujúce zmluvy uzatvorené napr. aj so včelármi a iné. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v tejto súvislosti prevezme všetkých lesníkov a robotníkov, ktorí sa podieľajú na obhospodarovaní lesov v národných parkoch pri zachovaní ich doterajšieho ohodnotenia. Zároveň bude pri správach národných parkov zriadený poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán Rada národného parku.
 
Ako uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Historická anomália v správe národných parkoch bola týmto významným krokom odstránená. Schválením predloženej reformy sme sa vydali na cestu udržateľnej ochrany našich najcennejších území. Jednotná správa a právna subjektivita národných parkov prinesie nielen vyššiu kvalitu ochranu prírody a krajiny, ale aj socio- ekonomický rozvoj dotknutých regiónov.“
 
Kompletné znenie pozmeňujúceho návrhu k poslaneckej novele zákona o ochrane prírody a krajiny nájdete tu
 
Tlačovú správu Ministerstva životného prostredia SR k schváleniu reformy NP nájdete tu

Tlačovú konferenciu za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministra životného prostredia SR Jána Budaja si môžete pozrieť klinkutím na odkaz:
Viac podrobností o zmenách, ktoré prináša reforma nájdete aj v rozhovore ministra ŽP Jána Budaja v relácii Naživo s Braňom Závodským
Reakcie riaditeľov správ národných parkov na Slovensku si môžete prečítať v našom článku tu 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR


Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...