Mládež v horách / Youth at the Top 2021

Mládež v horách / Youth at the Top 2021

TÉMA: Miestne jedlo, 8.- 9. júla 2021

Počas 7. ročníka medzinárodného podujatia MLÁDEŽ V HORÁCH 2021 sa viac ako 40 lokálnymi podujatiami v 9 rôznych krajinách Álp a Karpát vydali deti a mládež na horskú túru a nocľah so správcami chránených území, na ktorú určite nezabudnú.

Medzinárodné podujatie Mládež v horách 2021 (Youth at the Top2021) je realizované Alpskou sieťou chránených území (Asociáciou Alparc) a s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky podujatie realizovala na 4 Správach, ktoré zdieľajú nadšenie pre podujatie a ďakujú usporiadateľom:

Pieninský národný park (PIENAP): „Po šiesty krát sme prostredníctvom projektu umožnili mladým ľuďom spoznávať nielen prírodné hodnoty ale aj kultúrne tradície spojené z regiónom Pienin a Zamaguria. “

Chránená krajinná oblasť Horná Orava (CHKO Horná Orava): „Tieto spoločné chvíle utužili naše priateľstvá, pomohli poznať okolie hory Babia hora a tiež nás vrátili v čase. Z celého srdca ďakujeme usporiadateľom akcie Mládež v horách. Sme šťastní a plní zážitkov.“

Chránená krajinná oblasť Poľana (CHKO Poľana): „Veríme, že tento medzinárodný projekt splnil svoj zámer, ktorého cieľom je obnovenie a posilnenie vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou. Najjednoduchšie veci sú v živote tie najvzácnejšie.“

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove (R-COP Prešov): “Mládež v horách je projekt, ktorý mobilizuje skupiny mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode. Aj tento rok sme s mladými ľuďmi vyrazili za zážitkami do prírody, sprostredkovali sme im množstvo informácii o prírodných zákonitostiach a práci ochranárov, ale hlavne užili sme si to naplno J .“

Nahliadnite do zrealizovaných podujatí v chránených územiach ŠOP SR. To je len malá ochutnávka pestrých aktivít, zážitkových pobytov v prírode a výborných miestnych jedál, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodnej kuchárskej knihy ALPARC. Nie však každému počasie prialo, ale aj tak to stálo za to a tešíme sa o rok!

PIENAP

Správa PIENAP-u pripravila začiatkom júla už šiesty krát dvojdňové podujatie Mládež v horách  venované mladým ľuďom so sprievodom profesionálov ochrany. 

Po príchode na táborisko pri rybníku Nokle a dôkladnej protikliešťovej a účinnej ochrane proti komárom sme sa vydali lužným lesom popri rieke Dunajec smerom k obci Majere. Popri bádaniu a vysvetľovaniu na nenáročnej trase sme si ukázali mloky, žaby, jašterice a bobrie hrady. Na salaši PIENINY pri obci Majere nás pán majiteľ privítal tradičnými syrmi, ktoré vyrába na salaši. Po veľmi chutnom obede v podobe domácich bryndzových pirohov, ktoré patria k naším tradičným jedlám, sme sa dozvedeli zaujímavosti o výrobe syra, bryndze a živote na salaši.  Lúka pri salaši nám poskytla možnosť oddychu a odchyt zaujímavých motýľov a chrobákov.

Po rozložení stanov a osviežení v Dunajci sme sa pripravili na výrobu palaciniek. Po úvodných inštrukciách, čo všetko na recept potrebujeme, sme sa pustili do ich výroby. Palacinky plnené čučoriedkovým, marhuľovým džemom a orieškovým krémom nám veľmi chutili a pokúsili sme sa tento recept zopakovať a nakresliť.

V podvečerných hodinách program obohatil odchyt vtákov a počúvanie večerných zvukov pri ohnisku spojených s operačkou. Nasledujúce ráno sme išli skontrolovať siete a okrúžkovali sme vtáčiky. Niečo nové sa dozvedeli aj o živote nášho jedovatého hada  vretenici severnej. Obidva dni sme mali plné slnka a rôznych zážitkov, ktoré si hádam na budúci rok radi zopakujeme.

Viac fotiek a informácií o podujatí na PIENAP:

Web: http://pienap.sopsr.sk/

FB: https://www.facebook.com/pienap

Kontakt na organizátorov: Ing. Margaréta Malatinová,  margareta.malatinova@sopsr.sk, Správa Pieninského národného parku, SNP 57, 961 01 Spišská Stará Ves 

CHKO HORNÁ ORAVA

Bolo nám parádne. Tohtoročná téma sa niesla v duchu tradičných jedál. Téma podujatia bola „Naše lokálne jedlá v čase“. Ako sa vraví: „bez práce nie sú koláče“.  Všetko nám klaplo. Ráno sme navštívili nášho kamaráta Ivana Šustra, chovateľa kozičiek. Všetko nám vysvetlil a pustili sme sa pomáhať. Kozičky sme vydojili, precedili mliečko, zasyrili a čakali na perfektný syr.

Naše dvojdňové podujatie MLÁDEŽ V HORÁCH V CHKO HORNÁ ORAVA malo svoje čaro. Pre deti a mladých bol pripravený zážitkový program spojený s rôznymi aktivitami. Po príchode na chatu Vonžovec pod Babou horou sme mali popoludnie plné turistiky a hier v tieni lesa. Večernú opekačku a loptové hry spríjemňovala hudba nášho kamaráta Martinka, ktorý hral na heligónke. Popri tradičnému jedlu bola aj tradičná hudba. Goralské piesne a praskajúci ohník nás odprevádzali spať. Kto sa odvážil, prespal pod stanom, kto nie v chatke. Umývanie sa v horskom potoku a hry spojené s vodou boli najväčším osviežením. V piatok doobeda sme pokračovali v recepte. Na rad prišiel náš obľúbený „Moskoľ“. Zmiešali sme len tri ingrediencie vodu, soľ, múku a cesto bolo hotové. Chlapci rozkúrili oheň, urobili pahrebu a piekli sme moskole na suchej panvici. Nakoniec pokryté kyslou smotanou a našim kozím syrom boli hotovou delikatesou. Čerešničkou na torte bolo maľovanie receptu na moskole. Tešíme sa na vydanie kuchárskej knihy.

Viac fotiek a informácií o podujatí na CHKO Horná Orava:

Web: http://chkohornaorava.sopsr.sk/youth-at-the-top-2021-alebo-mladez-v-horach-2021/

FB: https://www.facebook.com/chkohornaorava

Kontakt na organizátorov: Ing. Zuzana Kertysová, zuzana.kertysova@sopsr.sk, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo

CHKO POĽANA

Správa CHKO-BR Poľana mala tento rok premiéru. Zorganizovali sme podujatie pre mladých ľudí z Podpoľania. Prihlásení žiaci 8. a 9. ročníka z Hriňovej a Detvy sa razom ocitli na divokej Poľane, toho času čarovne farebnej a voňavej.

Počas týchto dvoch dní mali mladí ľudia z Podpoľania možnosť zažiť spojenie s prírodou, spoznávať prírodné bohatstvá tajomnej NPR Zadná Poľana, objavovať, skúmať a hľadať riešenia ako tím, ako komunita ľudí, ktorí sa stretli so spoločným cieľom – spoznať a zažiť. Každý zo zúčastnených prišiel na akciu s nejakým očakávaním. Po úvodnom privítaní a predstavení programu prišlo na rad preverenie si svojich fyzických síl. Začiatok našej horskej túry bol pri Horskom hoteli Poľana, odtiaľ sme prešli na sedlo Priehybina, ďalej sme pokračovali na najvyšší bod NPR Zadná Poľana a na vyhliadky Katruška a Zbojnícky tanec. Počas horského výstupu sme mali viac zastavení,  rozprávali sa o typických biotopoch Poľany a jej zástupcoch fauny a flóry. Cestu späť sme zvolili po poľovníckom chodníku. Žiaci boli vnímaví a zvedaví. Svoje vedomosti mali možnosť si overiť aj v kvíze, ktorý vypĺňali počas túry.

Po zostupe naspäť na Prednú Poľanu bol pripravený teplý obed, v podobe kotlíkového gulášu. Po zaslúženom oddychu nasledovala sieť zaujímavých aktivít a hier, zameraných na zoznámenie sa medzi sebou v skupine, tímovú spoluprácu, posilnenie komunikácie v tíme a rolové úlohy, biodiverzitu a populačnú dynamiku.

Tohtoročná téma – Miestne jedlo otvorila množstvo otázok súvisiacich so stravovaním, s lokálnymi potravinami a pestovaním domácich plodín. Pri spoločnej príprave lokálneho jedla sme diskutovali o rôznych zdrojoch potravín, o ich nadobúdaní a využití. Niektorí si vyskúšali vyrezať svoju vlastnú lipovú lyžicu. Hodnota ľudskej práce a času stráveného pri príprave jedla sa pretavila do konečného výsledku, ktorým bola spoločne pripravená večera v kotlíku – Dupčiaky. Tento miestny recept bude v podobe autentických kresieb detí súčasťou jedinečnej medzinárodnej kuchárskej knihy ALPARC.

Spätná väzba od uchádzačov: Každý zo zúčastnených prišiel na akciu s nejakým očakávaním. Po večernom programe sme si urobili vyhodnotenie dňa formou emotikonov. Mladí ľudia vyjadrili, že sa im deň páčil, páčili sa im hry a aktivity a to, že sa spoznali s novými ľuďmi a spoločne pripravili a uvarili jedno jedlo. Pri odchode sa lúčili s tým, že sa o rok uvidia znova.

Miestne jedlo – spätná väzba: Za miestne jedlo sme si vybrali Dupčiaky – zemiaky s kyslou kapustou a slaninou. Ešte pred prípravou jedla sme sa oboznámili s ingredienciami, a to tak, že sme deťom zaviazali šatkami oči a oni podľa čuchu mali určiť o akú surovinu sa jedná. Po aktivite sme sa rozdelili na 5 tímov. V každej skupine boli 3 ľudia. Každý tím mal na starosti inú činnosť. Ľudia v tíme si rozdelili svoje úlohy. Dvaja pripravovali suroviny na spoločné jedlo a jeden z tímu kreslil, čo robia. Jedni krájali zemiaky, druhí krájali cibuľu, kapustu, ďalší miešali, solili, dozerali na oheň, škvarili slaninu, degustovali... Každý v tíme si našiel svoje uplatnenie. Pri príprave jedla sme sa rozprávali o lokálnych potravinách, o domácich úžitkových zvieratách o plodinách v záhradách.

Kuchárska kniha: Projekt kuchárska kniha sme rozdelili na viac častí. V prvej časti sme si povedali niečo o lokálnych surovinách, z ktorých sa recept skladá. Deti si vytiahli papieriky s popisom a históriou danej suroviny. Celý recept pozostáva zo štyroch základných surovín. Zemiaky, kyslá kapusta, slanina, cibuľa. Po oboznámení sa so základnými surovinami sme ich ovoniavali so zaviazanými očami a určovali o aký druh sa jedná. Potom sa deti rozdelili na 5 skupín (3 členovia v tíme) a určili si úlohy v tíme. Jeden z nich kreslil čo ostatní dvaja robili. Po nakreslení jednotlivých častí receptu sme si urobili veľký hrniec na flipchart a naň deti priliepali svoje kresby postupne ako idú v časovom slede po sebe. Vyhodnotili sme si aktivity, ako sa im pracovalo spolu v tíme, ako sa cítili v rôznych úlohách. Každý bol spokojný a hladný. Po uvarení dupčiakov sme sa do nich z chuti pustili a za chvíľu ostal len prázdny kotlík.

            

Viac fotiek a informácií o podujatí na CHKO Poľana:

Web: http://chkopolana.sopsr.sk/mladez-na-horach-2/

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009620443371

Kontakt na organizátorov: Ing. Anna Gondová, anna.gondova@sopsr.sk, Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen

Regionálne centrum ochrany prírody PREŠOV

Za miesto konania akcie sme si vybrali Slanské vrchy. Tradične nás už čakala pokosená lúka za Oblíkom, kde sme mali v pláne rozložiť stanový tábor. Ten sa nakoniec nekonal a nocľach sme kvôli silným búrkam presunuli do chaty. Pre hrozbu padajúcich konárov sme tak naše aktivity smerovali  do predhoria Slanských vrchov, kde sme absolvovali výlet nenáročným terénom po lúkach, poliach a lesných cestách. Počas túry sme objavovali krásu prírody. Pri rybníku sme sa zoznámili s lietajúcimi „helikoptérami“ – vážkami. Práve v tom období dochádza k premene larvy vážok na dospelého jedinca – imago a tak sme na brehu hľadali trsy trávy so vlekmi vážok. Vedeli ste, že vývoj niektorých druhov vážok trvá až 5 rokov? Naše deti len krútili hlavami, že tak malý tvor a tak dlho mu trvá, kým z nakladeného vajíčka vyletí z vody dospelá vážka. Aj tento rok sa pre nás veľkým lákadlom pre športové aktivity boli balíky sena, ktoré sa na chvíľu stali miestom oddychu, ale aj športovým náradím. Prechádzali sme aj lokalitou s výskytom vzácnych orchideí ako je črievičník papučkový, vstavač vojenský a ďalšie. Aj keď sezóna kvitnutia už bola na konci, v atlase sme si ukázali, čo všetko tu kvitlo na prelome mája a júna.

Spoločná tohtoročná téma bolo miestne regionálne  jedlo. Táto téma prináša mnoho kultúrnych, spoločenských a historických aspektov. V súčasnosti je  gastronómia pre mnohých ľudí synonymom potešenia a pohody. Napriek tomu jedlo bolo v nedávnej minulosti jadrom mnohých spoločenských problémov a obyvatelia trpeli nedostatkom. Keďže sme sa na túre pohybovali aj medzi lánmi obilia, tak sme si urobili malú poznávačku obilnín. Raž, pšenicu či jačmeň mnohí poznajú už len z názvov výrobkov, ale naživo sa s nimi hlavne mestské deti nestretli. Ochutnávka nedozretých zŕn obilia priamo z poľa bola pre niektorých prvým dotykom s touto základnou surovinou potrebnou na výrobu chleba.

Za tradičné jedlo na stanovačkách patrí živánska - zemiaky s mäskom, cibuľkou, zeleninou pečené v alobale v pahrebe. Názov je vraj odvodený od slova živán – nezbedník. Dôležité pri príprave je nezabudnúť sledovať čas, lebo ak necháte živánsku dlhšie  v pahrebe, tak budete jesť len uhlíky.

Viac fotiek a informácií o podujatí na R-COP Prešov:

Web: http://rcoppresov.sopsr.sk/novinky/

FB: https://www.facebook.com/rcoppresov

Kontakt na organizátorov: Ing. Marta Hrešová, marta.hresova@sopsr.sk, ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4, 080 05 Prešov

Viac informácií na:

Pozrite si aj naše video YOUTH at THE TOP SLOVAKIA: 

 

 

 

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...