Zásahový tím eutanazoval problémového medveďa v obci Sučany

Zásahový tím eutanazoval problémového medveďa v obci Sučany

Po dlhodobom neúspešnom plašení, Zásahový tím pre medveďa hnedého, vo štvrtok ráno 17. júna 2021 odchytil a následne eutanazoval problémového jedinca medveďa hnedého v obci Sučany pri Martine.

Išlo sa o štvorročnú samicu s hmotnosťou 94 kg, ktorá do intravilánu obce prenikala z dôvodu hľadania potravy už od jesene minulého roka. Zásahový tím evidoval o jej výskyte v obci množstvo hlásení a sťažností. Medvedica ničila majetok miestnych obyvateľov, najmä kompostéry či odpadové nádoby. Členovia Zásahového tímu len v tomto roku vykonali v obci 25 hliadok a opakovane sa pokúšali odplašiť tohto jedinca z intravilánu. Okrem Zásahového tímu pre medveďa hnedého na lokalite vykonávali hliadkovaciu činnosť aj zamestnanci NP Veľká Fatra a NP Malá Fatra. Na predmetnú medvedicu evidoval Zásahový tím pre medveďa hnedého vyše 70 sťažností a hlásení o jej výskyte v intraviláne a v blízkosti ľudských obydlí. 

„Skúšali sme všetko od plašenia svetlom, hlukom, cez paintballové strelivo, výstrely z poplašnej pištole a až po medvedí sprej,“ vysvetľuje Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR pre medveďa hnedého a dodáva, že išlo o jedinca, ktorý nevykazoval známky plachosti a tým pádom predstavoval nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov tejto obce.

Usmrtenie jedincov medveďa považujeme za najkrajnejšie riešenie, kedy plašenie jedincov nie je účinné.

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...