Konferencia biskupov Slovenska ocenila aj zamestnanca ŠOP SR

Konferencia biskupov Slovenska ocenila aj zamestnanca ŠOP SR

Konferencia biskupov Slovenska v utorok 8. júna oceňovala osobnosti kultúry cenou patróna umelcov Fra Angelico. Jedným z ocenených bol aj náš kolega, zoológ a vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého, Jaroslav Slašťan.

Jaroslav Slašťan nie je iba odborníkom na veľké šelmy a ochranu prírody, ale vo svojom voľnom čase sa venuje aj publicistike a fotografii. Ako publicista a žurnalista sa špecializuje na náboženské, historické, environmentálne a spoločenské témy. V spoločenských témach si všíma ľudí, ktorí nesú morálny odkaz a majú silný životný príbeh. V environmentálnych témach vo svojich článkoch poukazuje na potrebu láskavého postoja k iným formám života. Rovnaký pohľad  predstavil vo svojich fotografiách cez svoje tri autorské výstavy: Klenoty Kremnice (2010), Poznám také miesta (2014) a Držiac sa Svetla (2015). Zaujímavou kapitolou z jeho pera sú cestopisy (Rím - Ti amo Roma, Svätá Zem - Kráľovstvo svedomia, Betlehem - Hlavné mesto Vianoc). V roku 2014 bol gestorom národnej kampane Európsky strom roka, v ktorej voľbou známych tvárí spoločenského a kultúrneho života na Slovensku podnietil verejnosť k hlasovaniu, ktoré Slovensku prinieslo 4. miesto v Európe.

Vedenie Štátnej ochrany prírody SR srdečne gratuluje k oceneniu a Jaroslavovi Slašťanovi praje veľa ďalších kreatívnych nápadov.

Spracoval: Odbor komunikácie a propagácie

 

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...