Sekretariát Dohovoru o mokradiach vyhlásil už 8. ročník výzvy na nomináciu Ramsarská cena za ochranu mokradí

Sekretariát Dohovoru o mokradiach vyhlásil už 8. ročník výzvy na nomináciu Ramsarská cena za ochranu mokradí

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (označovaný aj ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor) je jedným z najvýznamnejších medzinárodných dohovorov na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí. Dohovor bol prijatý 2. februára 1971 v iránskom meste Rámsar, ležiacom na brehu Kaspického mora.

Ramsarská cena za ochranu mokradí 2021 oceňuje prínosy jednotlivcov, organizácií a vlád z celého sveta podporujúce ochranu a rozumné využívanie mokradí. Oceňuje úspechy v ochrane mokradí, a to aj v týchto náročných časoch.

8. ročník sa bude udeľovať na 14. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP14) v čínskom Wu-chane v tomto roku. Informácie o minuloročných oceneniach sú dostupné na internetovej stránke kongresu: http://www.ramsar.org/activity/the-ramsar-awards.

Ceny sa budú udeľovať v troch kategóriách:
a) Ramsarská cena za múdre využívanie mokradí; odmeňovanie osoby, projektu, programu alebo politiky, ktorá významne prispela k dlhodobému udržateľnému využívaniu mokradí.

b) Ramsarská cena za inovatívny prístup k mokradiam; odmeňovanie osoby, projektu, programu alebo politiky, ktoré prispeli k ochrane a rozumnému využívaniu mokradí prostredníctvom inovačnej techniky alebo prístupu.

c) Ramsarská cena pre mladých majstrov za ochranu mokradí;odmeňovanie skupiny mladých ľudí, alebo jednotlivca vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí prispeli k rozumnému využívaniu mokradí.

Návrhy kandidátov sa môžu predkladať len v jednej z troch uvedených kategórií. Kritéria oprávnenosti, kategórie a postupy pre udeľovanie cien za rok 2021 nájde tu.

Ramsarská cena za ochranu mokradí bola založená v roku 1996 na zasadnutí Konferencie zmluvných strán (COP6) prostredníctvom rezolúcie VI.18 a bola udelená sedemkrát pri príležitostí zasadnutí (1999, 2002, 2005, 2008, 2012, 2015 a 2018).

V tejto globálnej súťaži bolo už ocenených niekoľko príspevkov z Európy za ich mimoriadne múdre využívanie a úsilie o ochranu mokradí, vrátane: Fundación Global Nature, Španielsko (Award for Wise Use 2018), Giselle Hazzan, prírodná rezervácia Ein Afek Nature Reserve, Izrael (Award for Wise Use 2015); Jean Jalbert, Tour du Valat, Francúzsko (Award for Merit, 2015); Thymio Papayannis, Grécko (Recognition of Achievement 2012); Luc Hoffmann (40th Anniversary Honorary Award), spoločnosť Society of the Protection of Prespa (NGO AWARD 1999) a ďalší. (všetkých víťazov z minulých ročníkov nájdete tu).

Formulár nominácie a ďalšie informácie o kategóriách, kritériách a postupoch udeľovania ocenení 2021 sú k dispozícii na webovej stránke dohovoru: https://www.ramsar.org/activities/2021-awards.

Nominácie musia byť predložené iba v jednej z troch vyššie uvedených kategórií. Ak potrebujete pomoc pri nominácii, kontaktujte award@ramsar.org.

Konečný termín na prijatie nominácií je 31. mája 2021.

Podporte nomináciu vhodných kandidátov aj na Slovensku a prepošlite informáciu o oceneniach príslušným organizáciám, aby bolo možné oceniť a podporiť ich dôležitú prácu pri ochrane mokradí a ich rozumnom využívaní.

Spracovala: Ingrid Moravčíková Károlyová, Odbor komunikácie a propagácie

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...