Ponitrie a Dunajské luhy sa rozdelili na dve samostatné správy chránených krajinných oblastí

Ponitrie a Dunajské luhy sa rozdelili na dve samostatné správy chránených krajinných oblastí

S účinnosťou od 1. apríla 2021 dochádza v Štátnej ochrane prírody SR na základe predchádzajúceho súhlasu Ministerstva životného prostredia SR k organizačnej zmene. Doterajšia spojená Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy bola rozdelená na dva samostatné organizačné útvary – Správu CHKO Ponitrie so sídlom v Nitre a Správu CHKO Dunajské luhy so sídlom v Bratislave.

Územná pôsobnosť takto osamostatnených správ sa vracia do stavu, aký bol pred ich zlúčením vo februári 2019. ŠOP SR v tejto súvislosti vypísala výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľa Správy CHKO Dunajské luhy v Bratislave. Čoskoro tu vznikne aj nová pozícia technicko-hospodárskeho pracovníka. Pôvodná funkcia technicko-hospodárskeho pracovníka v Dunajskej Strede zaniká a vytvára sa tu miesto krajinára. Na Správe CHKO Ponitrie nedôjde k personálnym zmenám a riaditeľom bude i naďalej Ing. Radimír Siklienka, PhD.

Podľa slov generálneho riaditeľa ŠOP SR Dušana Karasku, sa touto zmenou zlepší kvalita práce v oboch doteraz spojených organizačných útvaroch. Doteraz spojené správy zabezpečovali ochranu prírody na 10 325,33 km2 územia Slovenska, čo predstavuje 21,1 % rozlohy nášho štátu. To samo o sebe bolo z jedného riadiaceho miesta ťažko zvládnuteľné.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie a propagácie

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...