Vyzývame ľudí, aby sa nepribližovali k mláďatám medveďa hnedého

Vyzývame ľudí, aby sa nepribližovali k mláďatám medveďa hnedého

V prvých mesiacoch roka 2021 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) zaznamenala viacero prípadov, kedy ľudia na sociálnych sieťach zverejnili fotografie mláďat medveďa hnedého bez vodiacej medvedice.

ŠOP SR preto vyzýva všetkých ľudí, ktorí sa v jarných mesiacoch v prírode pohybujú, aby sa zdržiavali na turistických chodníkoch a značených trasách. Za žiadnych okolností neodporúčame sa k brlohom a malým medvieďatám približovať a fotografovať ich.

V opačnom prípade ľudia riskujú zranenia spôsobené vodiacou medvedicou, ktorá si svoje potomstvo bude prirodzene brániť a zároveň ŠOP SR má za to, že uvedeným konaním môže dochádzať nielen k vyrušeniu chráneného živočícha, ale aj k ohrozeniu života medvieďat v dôsledku vyplašenia medvedice, ktorá môže v takýto situáciách svoje mláďatá trvalo opustiť.

V týchto prípadoch ide aj o porušenie zákona, pretože podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je chráneného živočícha zakázané úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie.

Spracoval: Mgr. Michal Haring, MSc., Zásahový tím pre medveďa hnedého

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...