Šírenie tvrdenia o zákaze práce v lese je závadzanie verejnosti

Šírenie tvrdenia o zákaze práce v lese je závadzanie verejnosti

Štátna ochrana prírody SR reaguje na medializované vyjadrenia Štátnych lesov TANAP-u a Slovenskej lesníckej komory (SLK), v ktorých je uvedené, že v období od 1.3. do 31.8. nemôžu lesní robotníci v dôsledku novely zákona o ochrane prírody a krajiny pracovať v lese. Ide o zavádzajúce vyjadrenia, ktoré opäť zbytočne vytvárajú napätie medzi lesníkmi a ochranármi.

Pravdou je, že v zmysle vydaných rozhodnutí okresných úradov sú v niektorých lokalitách obmedzené lesohospodárske činnosti v danom období, ak ide o chránené územia s výskytom hlucháňa hôrneho, prípadne iných ohrozených chránených druhov vtákov, ktoré práve v tomto období majú svoju hniezdnu sezónu a takéto rušenie môže mať na nich negatívne dopady. Na iné lesohospodárske činnosti, resp. iné územia sa toto obmedzenie nevzťahuje.

V tejto súvislosti by sme radi pripomenuli, že Slovensku hrozí pre nedostatočnú ochranu hlucháňa miliónová pokuta. Žiaľ, faktom ostáva, že za posledných 16 rokov, odkedy sme vstúpili do Európskej únie, hlucháň u nás prišiel o polovicu svojich území najmä vďaka lesohospodárskej činnosti. Odmietame preto vyjadrenia Slovenskej lesníckej komory, že týmto ohrozeným vtákom doteraz táto činnosť v lesných porastoch neprekážala a v hniezdení ich nijako neobmedzovala. Tento stav je neudržateľný a cieľom poslednej novely zákona o ochrane prírody a krajiny, je sprísnenie regulácie ťažby v chránených územiach. Pokým plánovaná ťažba v lesoch bola aj doteraz v takýchto územiach zväčša realizovaná mimo uvedeného obdobia, posledná novela zákona o ochrane prírody a krajiny upravila povinnosti Štátnej ochrany prírody SR vyjadrovať sa k realizácii náhodnej (kalamitnej) ťažby, ak sa vyskytuje v chránených územiach. Pre mnohých obhospodarovateľov lesa v národných parkoch, ako aj v iných chránených územiach je to nová situácia, ktorá znamená, že ani kalamitnú ťažbu tu nemôžu vykonávať svojvoľne – v tomto prípade ide o spomínané časové obmedzenie jej realizácie.

Argument SLK, že zákazom spracovania kalamity dôjde k ďalšiemu nekontrolovanému šíreniu podkôrneho hmyzu do zdravých porastov, nie je správny. Podľa Petra Baláža, vedúceho odboru územnej a druhovej ochrany ŠOP SR, podkôrny hmyz sa nekontrolovateľne šíri už niekoľko rokov, a to bez ohľadu na obmedzenia ochrany prírody. Na tomto trende by sa nič nezmenilo, ani keby sa zo strany ochrany prírody zrušili všetky obmedzenia. Je to vývoj našich lesov ovplyvnený klimatickými zmenami, ktorý je potrebné zobrať ako fakt a zmeniť spôsob hospodárenia a zakladania lesných porastov.

Spracovala: Anna Weissová, odd. komunikácie

Všetky správy

August

Počuli ste, že...