Informácie k výberovým konaniam na pozíciu riaditeľa národného parku a chránených krajinných oblastí

Informácie k výberovým konaniam na pozíciu riaditeľa národného parku a chránených krajinných oblastí

V októbri vypísala Štátna ochrana prírody SR výberové konanie na pozíciu riaditeľov Správ Národného parku Poloniny, Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Záujemcovia o tieto pozície sa mohli prihlásiť do výberového konania v termíne do 15. novembra. Jednou z podmienok pre zapojenie sa do výberových konaní bolo vypracovanie koncepcie riadenia a rozvoja národného parku a chránených krajinných oblastí, ktorých súčasťou mala byť aj stratégia rozvoja spolupráce s relevantnými subjektmi v regióne.

V najbližších dňoch sa uskutoční prvé kolo výberových konaní vrátane verejného vypočutia uchádzačov, ktorí postúpili do druhého kola, kde im bude môcť prostredníctvom sociálnej siete klásť otázky aj široká verejnosť. O termíne uskutočnenia výberových konaní a verejného vypočutia vás budeme informovať.

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...