Poznáme víťazov Ekovýchovného programu Bocian

Poznáme víťazov Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian pripravila v roku 2020, v dobe pandémie,  modifikovanú verziu Ekovýchovného programu Bocian, ktorý bol určený pre žiakov základných škôl. Autorom a odborným garantom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Hlavnou aktivitou žiakov bolo pozorovať blízke hniezda bocianov bielych, značiť si tie najzaujímavejšie pozorovania a dôležité udalosti na hniezde (prílet rodičov, liahnutie mláďat, opustenie hniezda) a tie následne zhrnúť v hniezdnej karte. Tieto údaje získané od detí budú vyhodnotené garantom programu a publikované  v Informačnom spravodaji  pracovnej skupiny SZOPK pre výskum a ochranu bocianov za rok 2020 na stránke Bociany.sk

V roku 2020 sa do Ekovýchovného programu BOCIAN z celého Slovenska zapojilo 10 detí, ktoré spoločne pozorovali 9 bocianích hniezd.   

Zdá sa to možno málo, ale práca bola časovo veľmi náročná, vyžadovala sa samostatnosť a trpezlivosť. Pozorovania majú pritom pre ochranárov veľkú hodnotu, keďže deti zmapovali dôležité míľniky v živote bocianov. Samotné deti sa takto o živote vtákov naučili oveľa viac ako z učebníc biológie a v neposlednom rade mali v dobe pandémie príležitosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas na čerstvom vzduchu.

Ako nám do telefónu povedal garant programu RNDr. Miroslav Fulín CSc. z účasti žiakov má obrovskú radosť a veľmi si váži, že aj v dobe pandémie a za provizórnych podmienok si našli čas venovať svoju pozornosť tomuto charizmatickému druhu vtáka. Takisto ďakuje aj zanieteným učiteľom a pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR, ktorí pomohli usmerniť aktivity detí.  Zároveň vyjadril nádej, že Ekovýchovný program Bocian vstúpi úspešne aj do svojho ďalšieho ročníka.

Prehľad zapojených detí

 • Emka Mišečková zo ZŠ Beňuš pozorovala hniezdo v Polomke na komíne.
 • Julka ChytilováBraňo Dominiak, žiaci  ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne spoločne sledovali hniezdo v Mojši na samostatnom stĺpe.
 • Traja žiaci zo ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou Damián Behun, Filip Mišenko a Soňa Gutterová pozorovali tri rôzne hniezda v obci Dlhé nad Cirochou.
 • Traja žiaci zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci Simon Matúška, Dianka Andilová a Sebastián Mezö sledovali jedno hniezdo v Lučenci a ďalšie dve v obciach Boľkovce a Uderiná.
 • Terezka Kederová zo ZŠ s MŠ Sama Vozára v Hrachove sledovala hniezdo v obci Hrachovo.

Zaujímavosti z pozorovaní

Všetky deti sa zhostili úlohy naozaj poctivo. Napríklad hniezdo v Mojši pri Žiline bolo dôležité intenzívnejšie monitorovať z dôvodu jeho tohoročnej prekládky. Správe NP Malá Fatra tak výdatne pomohli Julka Chytilová s Braňom Dominiakom, ktorí sa pri pozorovaní hniezda striedali. Ich výstupom sú veľmi podrobné denné záznamy, ktoré vypĺňali v on-line dokumente.

Ani ostatné deti nezaháľali. Aj Emka Mišečková si viedla veľmi podrobné záznamy o hniezde v Polomke.  Simon Matúška z Lučenca zase  považoval pozorovanie bocianov za zaujímavý zážitok, ktorý odporúča všetkým svojim spolužiakom. Terezka Kederová síce pozorovala prílet bocianieho páru na hniezdo v Hrachove, avšak toto hniezdenie nebolo úspešné. Treba zdôrazniť, že aj negatívne pozorovanie je dôležité pre výskum bocianov. Dianka Andilová zvolila inú formu výstupu z pozorovania hniezda v Uderinej, nič to nemení na hodnote jej zistení. Sebastián Mezöc zase v prezentácii zhrnul svoje poznatky pri sledovaní hniezda v Boľkovciach, kde bocian zahniezdil po viac ako 20 rokoch. Soňa Gutterová pozorovala aj úhyn jedného mláďaťa, ktoré našla pod hniezdom v Dlhom nad Cirochou. K takýmto situáciám na hniezdach bocianov občas dochádza a ich príčina je rôzna. Mláďa mohlo samotné vypadnúť, prípadne ho mohli vyhodiť aj rodičia, ktorí vedia „vycítiť“ že mláďa je choré, neduživé a neprežilo by.  Damián Behun a Filip Mišenko sledovali ďalšie dve hniezda v Dlhom nad Cirochou, z ktorých dokopy úspešne vyletelo päť mláďat. 

Všetky hniezdne karty s ďalšími podrobnosťami si môžete stiahnuť na konci článku.

Nebola núdza ani o úsmevné príhody, napríklad Julka Chytilová si vypočula pri pozorovaní hniezda tento rozhovor.

Okolo prešla jedna pani so synom na bicykloch. Chlapec mohol mať asi tri alebo štyri roky.
Chlapec: “Aha mami! Hniezdo!”
Pani: “Áno a kto v ňom je?”
Chlapec ani na chvíľu nezaváhal a hneď odpovedal: “Labuť!”

Zo zapojených detí sme vyžrebovali výhercov. Priebeh žrebovania si môžete pozrieť vo videu na našom youtube.

 1. Cena - Dianka Andilová – turistický ruksak značky Mamut – 30 
 2. Cena - Julka Chytilová - športové hodinky SMART WATCH
 3. Cena - Emka Mišečková - kniha „Putovanie prírodou“

Okrem uvedených cien, každé miesto získava:

 • predplatné časopisu Vtáky od ZO SZOPK Bocian, (alebo alternatívnu náhradu vzhľadom na aktuálne problémy s vydávaním časopisu)
 • propagačné materiály SOS/Birdlife,
 • balíček propagačných materiálov ŠOP SR (ten zašleme všetkým zúčastneným deťom).

Výhercom blahoželáme a všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za ich príspevok k poznaniu života bocianov bielych na Slovensku.

Gabriela Kalašová, Škola ochrany prírody, Varín

Autor titulnej fotografie: Zuzana Chytilová

Hniezdne karty na stiahnutie

Emka Mišečková, Polomka

Julka Chytilová,  Mojš

Braňo Dominiak, Mojš

Damián Behun, Dlhé nad Cirochou

Filip Mišenko, Dlhé nad Cirochou

Soňa Gutterová,Dlhé nad Cirochou

Simon Matúška, Lučenec, časť Ľadovo

Dianka Andilová, Lučenec, lokalita Uderiná

Sebastián Mezö, Boľkovce

Tereza Kederová, Hrachovo

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...