Prihlasovanie do 15. ročníka EKOPLAGÁT ´20 ŽILINA je spustené

Prihlasovanie do 15. ročníka EKOPLAGÁT ´20 ŽILINA je spustené

Súťažná prehliadka plagátov EKOPLAGÁT Žilina začala ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu vo svete v roku 1978 vo výstavných priestoroch  v Považskej galérii umenia v Žiline. EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. EKOPLAGÁT má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie ako jedna z významných medzinárodných aktivít, ktorá smeruje k zvýšeniu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne a Karpatská iniciatíva pre mokrade s potešením oznamujú, že od dňa zverejnenia správy je spustené prihlasovanie do 15. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov EKOPLAGÁT ´20 Žilina. 

EKOPLAGÁT ´20 Žilina sa bude konať pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline. Prihlásené plagáty vytvorené v rokoch 2017 až 2020 a vybrané do súťaže budú vystavené od 17. septembra do 15. novembra 2020 v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline.

Do súťažnej prehliadky sa môžu zapojiť svojimi vytvorenými plagátmi autori alebo kolektívy autorov z rôznych umeleckých, ochranárskych, vládnych i mimovládnych ekologických organizácií, alebo jednotlivci zo Slovenska a zahraničia. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj študenti umeleckých škôl, akadémií a univerzít aj svojimi ateliérovými prácami.

 

Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´20 Žilina stanovuje ŠTATÚTSÚŤAŽNÝ PORIADOK. Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte.

Prihlasovanie je možné len prostredníctvom online elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke EKOPLAGÁTU.

Termín uzávierky pre zasielanie prihlášok a plagátov je 5. jún 2020.

Plagáty vo verzii pre tlač do katalógu posielajte samostatne na CD, USB na kontaktnú poštovú adresu, alebo prostredníctvom externého úložiska na kontaktný e-mail.

Kontakt: ŠOP SR -  Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Balciarová, e-mail: miriam.balciarova@sopsr.sk

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registration for the 15th EKOPLAGÁT ´20 ŽILINA is now open

The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, the Malá Fatra National Park Administration in Varín together with the Carpathian Wetland Initiative are pleased to announce that from the date of publishing this notice the registration to the 15th International exhibition and contest of posters EKOPLAGÁT ´20 Žilina is launched.

Read more in enclosed file here (pdf) and on web Ekoplagat EN Version.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slávnostné otvorenie súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT v roku 1978 a príhovor p. Jána Pagáča, spoluzakladateľa podujatia, v priestoroch Považskej galérii umenia v Žiline. Autor fotografie: archív Školy ochrany prírody Varín

 EKOPLAGÁT 2017, Čestný diplom Ministerstva životného prostredia SR udelený autorovi FLORIANČIČOVI Matejovi zo Slovenska za plagát: Countdown begun, 2017

EKOPLAGÁT 2017, Čestné uznanie generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR udelené autorovi FUENTES Mário z Ekvádoru za plagát: In Decrescento, 2016

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Škola ochrany prírody Varín

 

 

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...