O monitoring veľkých šeliem bol v Malej Fatre obrovský záujem

O monitoring veľkých šeliem bol v Malej Fatre obrovský záujem

Správa Národného  parku Malá Fatra už vyhodnotila v poradí piaty zimný monitoring šeliem. Bol oň prejavený obrovský zo strany verejnosti. Do terénu vyrazilo viac ako 125 mapovateľov, ktorí prešli spolu 57 trás v celkovej dĺžke 470 km.

Ochranári spolu s dobrovoľníkmi monitorovali výskyt vlka dravého, rysa ostrovida, medveďa hnedého ale aj mačky divej. Monitoring šeliem sa už stáva tradičným miestom stretávania ľudí z rôznych krajín venujúcich sa šelmám. Počas predchádzajúcich monitoringov sa okrem Slovákov a Čechov zúčastnili aj Poliak, Rus, Francúz, Portugalec, spestrením bola účasť študenta z Mexika,“ hovorí Tomáš Flajs zo Správy NP Malá Fatra, ktorá si pre účastníkov pripravila aj odborné prednášky na túto problematiku.

Snehové podmienky pre monitoring boli prijateľné

Pri monitoringu mapovatelia sledujú hlavne pobytové znaky týchto chránených zvierat, ktorými sú stopy, trus a prípadne korisť. Pri nájdení čerstvého trusu alebo moču tento odobrali na genetický výskum. Stopy po šelmách boli zároveň dokumentované pomocou fotoaparátu či mobilného telefónu za použitia metra. Dôležitým faktorom pri monitoringu sú aj poveternostné, resp. snehové podmienky. Tie podľa organizátorov boli  oproti predchádzajúcemu ročníku oveľa prívetivejšie. „Vo výške cca 1 000 m n. m. bolo približne 30 – 40 cm snehu, čo bolo približne o 100 – 150 cm menej ako počas IV. ročníka. Sneh sa nachádzal aj na nižšie položených lokalitách, čo bolo pre monitoring kľúčové,“ vysvetľuje Tomás Flajs.

Mapovatelia zaznamenali 21 vlkov

Podľa výsledkov monitoringu bolo celkovo v ochrannom pásme zaznamenaných len 10 vlkov, na území národného parku 11 jedincov. Pre územie o veľkosti takmer 46 000 ha sú tieto čísla veľmi malé. „Na území národného parku boli opäť potvrdené 2 vlčie rodiny.  Traja vlci sa pohybovali v širšej oblasti Šútova, pričom jedna skupina mapovateľov zistila dvoch jedincov, na susednej trase boli už vlci traja. Podľa veku stopy a smeru pohybujúcich sa jedincov šlo o rovnaké jedince.“ Ďalší jedinci boli zistení v oblasti Malého Kriváňa, Suchého a Jedľoviny ale aj Malého Rozcutca.

Vlci sa zvyknú v teréne rozchádzať

Monitoring sa realizoval aj v ochrannom pásme NP Malá Fatra. Tu bola zistená napríklad šestica vlkov na Oravskej Magure. „Túto vlčiu rodiny zdokumentovalo v oblasti 100 km2 až 6 mapovateľov, čo svedčí o neskutočnej pohyblivosti vlkov. V tejto oblasti bola potvrdená aj ďalšia vlčia dvojica. Jeden vlk bol zistený v masíve Lysice nad Istebnianskou dolinou, pričom sa jednalo o vlka pravdepodobne z vyššie uvedenej vlčej rodiny,“ uvádza vo svojej správe strážca z Malej Fatry a vysvetľuje, že vlci sa pri love či kontrole terénu bežne rozchádzajú. To môže miestami spôsobovať chaos pri zisťovaní ich početnosti a aj príslušnosti k jednotlivým vlčím rodinám. Pri monitoringu sa už viackrát zisťilo aj to, že niektoré jedince boli krívajúce, prípadne v niektorých oblastiach absentovali. Dôvodom toho by podľa ochranárov mohol byť nelegálny lov.

Monitoring ukázal aj výskyt rysa a medveďa

Monitoring ukázal, že rys ostrovid sa v NP Malá Fatra zdržuje na troch miestach a na území jeho ochranného pásma v ďalších ôsmich lokalitách. Mapovatelia podľa veku stôp, smeru pohybu a blízkosti jednotlivých lokalít usúdili, že celkovo sa jedná o šiestich jedincov. Nezvyčajne teplé počasie vylákalo von z brloha aj medveďa hnedého. „Medveď bol zistený v národnom parku na štyroch lokalitách. Jedného medveďa zistili podľa smeru, veku a veľkosti stôp hneď dve susedné partie mapovateľov v doline Bystrička. Ďalší medveď bol dokumentovaný v oblasti Studenca a nad obcou Lipovec, zo severnej strany parku nad obcou Belá. V ochrannom pásme bol medveď zaznamenaný len nad obcou Terchová,“ píše sa v správe z monitoringu. Mapovatelia ani tento rok nemali šťastie na mačku divú, ktorej výskyt sa nepodarilo identifikovať.

 

 Zdroj: Národný park Malá Fatra

 

 

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...