Žiaci vytvorili jedinečné plagáty o bocianovi bielom

Žiaci vytvorili jedinečné plagáty o bocianovi bielom

Východoslovenské múzeum v Košiciach je dlhoročným organizátorom celoslovenského ekovýchovného programu BOCIAN. Hlavnou úlohou programu bolo vypracovanie plagátu s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci, ktorý zhotovili kolektívy žiakov škôl, alebo aj jednotlivci v mestách a obciach po celom Slovensku, v ktorých sa vyskytuje hniezdo bociana.

V období od apríla do septembra žiaci intenzívne pozorovali hniezda bocianov (ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet) a vypracovali niektoré z 12 čiastkových úloh, ako napríklad súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, ochranársky čin pre bociana, či vytvorili výkresy a básne o bocianovi. Výslednou kolážou daných úloh bol plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci.


Žiaci sa úloh zhostili veľmi zodpovedne, každý plagát žiadosti je iný, je na ňom uložené kúsok z každého žiaka. Pri vypracovaní úloh a žiadosti totiž žiaci museli stráviť veľa času, museli preukázať kúsok zo svojho umeleckého či rečníckeho talentu.

PREHĽAD ZAPOJENÝCH ŠKÔL – ŽIADOSŤ BOCIANA BIELEHO O PRECHODNÝ POBYT

V roku 2019 sa do ekovýchovného programu BOCIAN z celého Slovenska zapojili 4 školy, ktoré vypracovali plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.

  • ZŠ s MŠ Kotešová, učiteľka Monika Bogáňová, žiaci 7. ročníka
  • ZŠ E. Ruffinyho Dobšiná, učiteľka Katarína Sadlowska, 10 žiakov 7.B triedy
  • ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľky Mária Šimková a Katarína Bernáthová, 7 žiaci 3.A. a 3.B triedy
  • ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. učiteľka Marcela Fehérová, žiačka Silvia Krompaská

Z organizačných dôvodov a kvôli nízkemu počtu zapojených škôl sa on-line hlasovanie o víťazní plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt neuskutoční.

Zapojeným školám posielame diplom a žiaci od nás obdržia drobné vecné ceny z tematikou ochrany prírody a krajiny.

Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za ich skvelú prácu a snahu dozvedieť sa o živote bociana čo najviac. Prajeme všetkým, aby im to nadšenie spoznávať a ochraňovať prírodu naďalej vytrvalo.

Fotogaléria zapojených plagátov 2019

Viac o programe Bocian a galériu plagátov z roku 2017 a 2018 nájdete na http://npmalafatra.sopsr.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/bocian/

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...