Vypaľovanie trávy je nebezpečné a protizákonné

Vypaľovanie trávy je nebezpečné a protizákonné

S prichádzajúcou jarou, teplým a suchým počasím, sa opäť objavujú prípady vypaľovania suchej trávy. Je to obdobie, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Dôvodom týchto požiarov je zámerné vypaľovanie trávy, spaľovanie lístia a konárov. Tento nezmyselný zlozvyk nenahradí pracovitú ruku ani starostlivosť o pozemok. Iba na krátky čas sa spred očí stratia staré a suché byle, ale neobrobená a neudržiavaná plocha tu bude zas.

Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zároveň sa porušuje zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Za porušenie týchto zákonov sa udeľujú vysoké pokuty. Občan môže dostať pokutu do 332 eur, právnická osoba až do 16 596 eur.

Okrem poškodenia životného prostredia, najmä fauny a flóry, vznikajú pri vypaľovaní obyčajne aj nenahraditeľné škody na majetku a často je ohrozený aj život obyvateľov.

Zákonné spôsoby ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku či zber biologického odpadu na to v určených veľkoobjemových kontajneroch.

Tu nájdete ďalšie podrobnosti o škodlivosti vypaľovania:  Oheň v zárodku ničí sotva sa prebúdzajúci život.

Zdroj: http://npslovenskykras.sopsr.sk/vypalovanie-travy-je-nebezpecne-a-protizakonne/

 

Všetky správy

December

Počuli ste, že...