Ako vlk NEzožral Červenú Čiapočku

Ako vlk NEzožral Červenú Čiapočku

"Príbehy troch šeliem" je spoločný projekt ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra a Krajskej knižnice v Žiline. V trojročnom cykle priblížime verejnosti (najmä deťom, žiakom a študentom) život medveďa, vlka a rysa.

Tzv. „veľkú trojku“ Slovenska predstavuje trojica veľkých šeliem  – medveď, vlk a rys. Tieto zvieratá odpradávna pútali pozornosť človeka, vnímali ich ako potravného konkurenta a ich utajený život v lese vzbudzoval strach. Človek zviazaný strachom a predsudkami priviedol veľké šelmy až na pokraj vyhynutia. Ľudia ich lovili či už kvôli trofejam, ochrane domácich zvierat a majetku, alebo z obáv o svoj život. Osobitne vlk bol vnímaný veľmi negatívne, dodnes „trpí“ za to, že v rozprávkach „zjedol“ Červenú Čiapočku. Samozrejme dnes už dávno vieme, že vlci ľudí nejedia, ale strach z vlka zostáva v hlbokom podvedomí.

Tieto zvieratá sú často negatívne medializované, čo v ľuďoch utvrdzuje strach pochádzajúci z pradávnych čias. Strach z veľkých šeliem prenikol aj do ľudovej tvorivosti, o čom svedčia napríklad rozprávky o zlom vlkovi. Dnes už vieme, že šelmy sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody, preto je prínosné postupne tento strach v ľuďoch vytláčať.

Navodenie pozitívnej asociácie je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi a ideálne systematickou prácou s deťmi.

  • čítaním rozprávok, či príbehov, kde vystupujú veľké šelmy (vlk, medveď a rys) a v prípade negatívnej postavy následne vymýšľanie alternatívneho deja, kde by zohrali tieto zvieratá pozitívnu rolu
  • tvorenie (kreslenie, maľovanie, modelovanie, origami) umožňuje spoznať krásu zvieraťa a vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah
  • cez príbeh plyšového medveďa ako jednej z najobľúbenejších detských hračiek, je možné objaviť  tomto obávanom zvierati rolu druha, priateľa a ochrancu

Málo ľudí pozná skutočný život šeliem, ten môže postupne odkrývať vedecký výskum. Sprievodnými podujatiami, ako sú napríklad prednášky, či besedy  s odborníkmi, priblížime verejnosti reálny život šeliem, ktoré obývajú naše lesy.

Hlavným cieľom spoločného projektu je „zlepšiť reputáciu šeliem“ a v neposlednom rade aj rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivosti detí a mládeže.

Prvý ročník projektu je venovaný vlkovi, ktorý dopláca na to, že “zjedol Červenú Čiapočku”.  Spoločnými silami možno prídeme na to, že to všetko bolo inak….

Tešíme sa na práce detí. 

Milé deti,

kde bolo, tam bolo, boli raz traja „bratia“, ktorí žili v lese. Mali veľké zuby a pazúre a preto sa ich každý bál. Žili skryto a málokto  poznal ich skutočný život. Napísalo sa o nich mnoho rozprávok a príbehov. My sa tento rok pozrieme na tie o vlkovi. Je skutočne taký zlý? Zjedol starú mamu, Červenú Čiapočku a mnoho iných? Ak sa chcete dozvedieť pravdu, zapojte sa do nášho projektu.

Napíšte rozprávku, báseň, komiks, nakreslite obrázok vlka, alebo vypracujte projekt o vlkovi.  V apríli bude v Krajskej knižnici otvorenie výstavy týchto prác, ktorej  súčasťou budú besedy, prednášky, zážitkové čítania či tvorivé dielne o vlkovi.

Uzávierka projektu je 15. 3. 2019

Na vaše práce sa tešíme na adrese:
Úsek literatúry pre deti a mládež
Krajská knižnica v Žiline
A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina.

HESLO NA OBÁLKE: Príbehy troch šeliem

Prípadné otázky posielajte na e-mail: deti@krajskakniznicazilina.sk alebo gabriela.kalasova@sopsr.sk
Projekt organizuje: Krajská knižnica v Žiline a Správa NP Malá Fatra

Za poskytnutie ilustrácie ďakujeme Naive Art Rosie – https://www.facebook.com/naiveartrosie/

Pripravila: ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra

Zdroj: http://npmalafatra.sopsr.sk/ako-vlk-nezozral-cervenu-ciapocku/

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...