Poďakovanie za staroslivosť o PP Zolniansky lahar

Poďakovanie za staroslivosť o PP Zolniansky lahar

Podpoľanie je región, ktorý je turisticky atraktívny aj vďaka sopečnej histórii stratovulkánu Poľana, ktorý mu dala svoj osobitný ráz. Pozostatky mohutnej sopečnej činnosti spred 15 miliónov rokov môžeme pozorovať v rôznych častiach územia.

Z pomedzi zaujímavých skalných útvarov je výnimočný a pritom často nenápadný tzv. sopečný lahar. Tento slovný výraz pôvodne pochádza z ostrova Jáva v Indonézii. Lahar vzniká zatuhnutím sopečného bahnového prúdu.  Ešte dnes môžeme vidieť tento zaujímavý produkt Poľany v katastri obci Zolná, kde si zachoval svoj pôvodný tvar. Vďaka jeho výnimočnosti bol vyhlásený v roku 2000 za prírodnú pamiatku. Hlavným predmetom záujmu ochrany spomínanej lokality je práve odkrytá časť laharového prúdu. Pozoruhodnosťou územia je aj prítomnosť paleontologických nálezov.

V pôvodných materiáloch sa udáva, že lahar v Zolnej je súčasťou cca 18 km dlhého prúdu od svahov Poľany až po Zolnú. Veľké otvory v lomovej stene vznikli vylámaním opálových výplní. Prítomný bol predovšetkým drevný opál so zachovanými letokruhmi. Vďaka nim môžeme dnes presnejšie identifikovať zástupcov drevín, ktoré sa v minulosti na tejto lokalite vyskytovali. Podľa vedeckých výsledkov to boli práve tis a brest.

Prírodná pamiatka (PP) Zolniansky lahar tvorí odkryté čelo kopca Lipová. Kedysi bol na jeho mieste kameňolom, kde sa ťažil sopečný tuf za účelom získania stavebného materiálu. V ešte v nedávnej minulosti bola PP Zolniansky lahar zarastená náletovými drevinami. Vďaka iniciatíve predsedu Združenia vlastníkov spoločenských a urbárskych lesov pozemkové spoločenstvo Zolná, Jána Šiagiho, sa začalo od r. 2011 s intenzívnym odstránením náletov, odkrytím časti laharu a pravidelným kosením plochy prírodnej pamiatky. Je to ukážka hrdosti a pozitívneho vzťahu miestnych obyvateľov k vzácnym prírodným hodnotám.

Naša Správa CHKO-BR Poľana vyjadruje poďakovanie za pomoc pri starostlivosti o vzácne a unikátne chránené územie pánovi Jánovi Šiagimu. Budeme radi, ak ho budú nasledovať budúce generácie obce Zolná.

Zdroj: http://chkopolana.sopsr.sk/podakovanie-za-starostlivost-o-prirodnu-pamiatku-zolniansky-lahar/

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...