Medzinárodná noc netopierov

Medzinárodná noc netopierov

Počas posledného augustového víkendu sa aj na Slovensku koná Medzinárodná noc netopierov. Ide už o 21. ročník, ktorý si pripomína aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Sú to tajuplné, pritom veľmi zaujímavé a ešte aj dnes málo poznané živočíchy. Ľudia oddávna pripisovali netopierom rôzne vlastnosti, žiaľ, v našich končinách hlavne negatívne. Vďaka ich vzhľadu boli ešte v nedávnej minulosti považované za diablových spoločníkov a pod. Podľa povery sedmohradských cigánov vznikol netopier z bozku, ktorý dal čert spiacej žene. Sú opradené množstvom mýtov a povier, vďaka ktorým sú neprávom zatracované a označované za krvilačné príšery. Je to skutočne tak? Ešte aj dnes sa niektorí ľudia celkom zbytočne boja týchto tvorov a nerozumne im ubližujú.

Práve pomôcť prekonať tieto neopodstatnené obavy a strach z netopierov je cieľom Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). V rámci podujatí sa po celom svete širokej verejnosti poskytujú odborné informácie, prezentujú ukážky a najnovšie poznatky z výskumov. Je to dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby pre svoj život, a tak dochádza k častým kontaktom s človekom.

Každoročne sa Medzinárodná noc netopierov koná počas posledného augustového víkendu. Tento rok pripadá na 25. a 26. augusta a pôjde o jej 21. ročník. Prvýkrát toto podujatie vyhlásil v roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS) so sídlom v Bonne.  Najnovšie k ratifikácii dohody pristúpila Bosna a Hercegovina a stala sa tak už 37. stranou dohody.

V tomto roku je na stránke EUROBATS zaregistrovaných 13 krajín so 71 podujatiami a určite ich bude ešte pribúdať. Konajú sa rôzne semináre, prednášky, výstavy, exkurzie, ukážky výskumu netopierov a iné. V roku 2017 sa uskutočnilo 62 podujatí v Európe a Afrike. Na Slovensku bola po prvýkrát zorganizovaná v roku 1998 v Novej Sedlici.  MÝTY O NETOPIEROCH

NETOPIER JE LIETAJÚCA MYŠ –  aj napriek svojej zdanlivej podobnosti nemajú tieto lietajúce cicavce s myšami nič spoločné. Patria do radu netopierotvarých (Chiroptera) a ich charakteristickými znakmi sú schopnosť lietať, používanie echolokátora (utrazvuku) na orientáciu v priestore, zimný spánok (hibernácia), sociálny spôsob života (tvoria úzko prepojené spoločné kolónie), dlhovekosť (dožívajú sa až 30 rokov).

ZAMOTÁVAJÚ SA DO VLASOV – tento mýtus skutočne nie je pravdivý a netopiere sa aj vďaka vynikajúcej orientácii v priestore pomocou ultrazvuku určite do vašich vlasov nezamotajú. Pomocou nej sa vyhýbajú predmetom, do ktorých by mohli pri lete naraziť. Echolokácia vlastne spočíva v tom, že netopiere vydávajú nosom alebo ústami ultrazvuk, ktorý sa potom odráža od objektov a vysiela echo o ich veľkosti, polohe, tvare a konzistencii. Hmyz s tvrdším telom znie inak ako s mäkším, takže netopiere sú dokonca schopné takto rozoznávať rôzne druhy svojej koristi.

HRYZÚ A SAJÚ KRV – v skutočnosti sú všetky u nás žijúce netopiere hmyzožravé. Dokážu ho skonzumovať veľké množstvo a jeden netopier za noc uloví až jednu tretinu svojej hmotnosti, približne až 3 tisíc komárov. A práve táto vlastnosť robí z netopiera veľmi užitočného tvora, ktorý dokáže účinne tlmiť premnoženie hmyzu. Netopiere vás cielene neuhryznú, k uhryznutiu môže dôjsť len v sebaobrane v prípade neodbornej manipulácie, ktorá zviera vystresuje.

SÚ SLEPÉ – nie je to pravda. Majú plne funkčné oči. Hlavne netopierom živiacim sa ovocím sa vyvinuli dosť veľké oči, pomocou ktorých lokalizujú ovocie na stromoch, také, čo nemôžu zachytiť echolokáciou. Netopiere požierajúce hmyz používajú prevažne echolokáciu, ale svojimi očami môžu vidieť aj veľké predmety alebo určiť geografickú polohu.

MÔŽU SA PREMNOŽIŤ – netopiere sa premnožiť nemôžu, keďže na rozdiel od myší samice netopiera rodia len jedno mláďa do roka, preto nehrozí, že by ste vo svojom dome zažili ich inváziu.

PRENÁŠAJÚ PARAZITY – netopiere síce môžu obsahovať množstvo parazitov, tie sú však vysoko špecializované len na netopiere a na človeka sa neprenášajú.

PRENÁŠAJÚ BESNOTU – táto možnosť skutočne existuje, ale je veľmi nepravdepodobná. Pre istotu však pri náleze netopiera s ním manipulujte len v rukaviciach.

Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula) loví najmä komáre, muchy a nočné motýle. Ako jediného ho môžeme aj počuť. Vysiela signály približne na frekvencii 20 kHz, ktoré sa pri troche šťastia ešte dajú počuť, ak neletí príliš vysoko.

Autor: Mnolf – Photo taken in Rum, Austria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=872955

Večernica malá patrí medzi malé druhy netopierov a často žije v blízkosti človeka

Foto: profimedia.sk

NETOPIERE SÚ NAŠIMI ČASTÝMI SPOLUBÝVAJÚCIMI

Na Slovensku žije 28 druhov netopierov a určitá časť z nich nachádza svoje úkryty práve v našich obydliach. Pôvodne obývali prírodné biotopy, ako sú jaskyne a  pôvodné pralesy, kde si nachádzali úkryty v dutinách starých stromov. S postupnou zmenou krajiny a rozvojom ľudských sídiel však dochádzalo k miznutiu ich pôvodných stanovíšť a netopiere tak hľadali náhradné priestory, v ktorých by mohli žiť. A tie im paradoxne ponúkol človek v podobe svojich sídlisk. Niektoré druhy netopierov sa na urbanizované prostredie adaptovali natoľko, že ich už inde ani nenájdeme. Ideálne prostredie pre celé kolónie netopierov predstavujú najmä nezateplené panelové domy s množstvom štrbín, dilatačných škár, atikových a vetracích otvorov, v ktorých sa môžu skryť.

V poslednom období však dochádza k masívnemu zatepľovaniu obvodových plášťov panelových domov, čím rýchle zanikajú ich vhodné stanovištia. Navyše zatepľovanie panelákov často prebieha v skorej jari, keď netopiere ešte spia (počas zimy hibernujú), a celé kolónie tak zostávajú zaživa pochované v dutinách pod zateplením, kde umierajú pomaly od hladu a smädu.

ČO ROBIŤ, AK NÁJDETE NETOPIERA

Všetky druhy netopierov sú na Slovensku zákonom chránené, a to vrátane ich stanovíšť, a manipulovať s nimi môžu len oprávnené osoby. V prípade akéhokoľvek nálezu netopierov s nimi nemanipulujte a určite netopiera svojvoľne neodstraňujte z jeho úkrytu, pretože by ste tým porušili zákon. Svoj nález oznámte príslušnému pracovisku Štátnej ochrany prírody SR, Spoločnosti pre ochranu netopierov, prípadne príslušnému okresnému úradu ŽP, ktorí sa o ne postarajú.

Zimné obdobie a náhodný nález zimujúcich netopierov – v prípade nálezu zimujúcich netopierov (napríklad v podkroví alebo pivnici) je nutné ich nerušiť
a nechať ich prezimovať.
V prípade ich vyrušenia v zimnom období by sa netopiere mohli prebudiť a následne uhynúť z vyčerpania.

Pri náleze aktívneho netopiera na jar a v lete – ak nájdete aktívneho netopiera napríklad v byte, je ideálne ho nechať samého odletieť. Preto v miestnosti zhasnite svetlo, otvorte okná a počkajte až netopier odletí. V prípade nálezu zraneného netopiera ho uložte do škatule s handrou a plytkou miskou s vodou a svoj nález oznámte Štátnej ochrane prírody SR, Spoločnosti pre ochranu netopierov, prípadne príslušnému okresnému úradu ŽP.

Ak ste našli netopiera počas stavebných prác – v tomto prípade okamžite zastavte svoje práce a nález netopiera oznámte stavebnému úradu a okresnému úradu ŽP, kontaktovať môžete aj Spoločnosť pre ochranu netopierov. Nezabúdajte, že netopiere sú zákonom chránené vrátane ich stanovíšť (úkrytov) a v prípade ich rušenia alebo odstránenia vám hrozí vysoká pokuta (až do výšky 33 190 €) a trestné stíhanie.

Do záhrady môžeme prilákať netopiere aj tým, že rozvešiame pre ne špeciálne búdky. Búdky umiestňujeme na záveternú stranu budovy, môže ich byť aj niekoľko vedľa seba.

Zdroj: www.urobsisam.zoznam.sk

Na nádvorí v Červenom Kláštore sa už po siedmykrát pre verejnosť konala Noc netopierov. Akciu pripravila ŠOP SR, Správa Pieninského národného parku spolu so  Spoločnosťou pre ochranu netopierov a Múzeom v Červenom Kláštore.

Autor foto: V. Kĺč, K. Kisková

V rámci tvorivej dielne si deti vyrábali masku netopiera

Autor foto: K. Kisková

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroj:  http://www.eurobats.org/international_bat_night

https://www.ekoton.sk/nebojme-sa-netopierov/

http://www.pluska.sk/zazracnysvet/priroda/vyvraciame-mytus-netopiere-nie-su-slepe.html

http:// netopiere.sk/sk

https://myliptov.sme.sk/c/4943739/jeden-netopier-zozerie-za-noc-az-tritisic-komarov.html#ixzz5O31Jo9Rg

https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/viete-ako-vam-mozu-v-zahrade-pomoct-netopiere

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...