Bojujme proti plastovému odpadu. Ak ho znovu nepoužijete, odmietnite ho!

Bojujme proti plastovému odpadu. Ak ho znovu nepoužijete, odmietnite ho!

 

V utorok, 5. júna 2018, si Slovensko spoločne s celým svetom opäť pripomenie Svetový deň životného prostredia. Je spomienkou na prvú konferenciu Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí s heslom „Je len jedna Zem“, ktorá sa konala 5. - 16. júna 1972 vo švédskom Štokholme. Jeho hlavnou úlohou je podnietiť po celom svete čo najviac aktivít na podporu pozitívnej environmentálnej zmeny.

Tohtoročná téma, ktorá znie BOJUJME PROTI PLASTOVÉMU ODPADU, nás všetkých výzva, aby sme sa pripojili k celosvetovému cieľu bojovať proti jednému z veľkých ekologických problémov našej doby, ktorým je znečisťovanie hlavne jednorazovými plastmi.

Každý rok má Svetový deň životného prostredia inú hostiteľskú krajinu, kde sa konajú oficiálne oslavy. Oslavy v hostiteľskej krajine pomáhajú vyzdvihnúť problémy v oblasti životného prostredia, ktorým krajina čelí a podporuje úsilie o ich riešenie. Tohtoročným hostiteľom je India. V roku 2017 bola hostiteľskou krajinou Kanada. India ako globálny vodca v oblasti životného prostredia sa v posledných rokoch výrazne predstavila svetu. Pre tých, ktorí poznajú krajinu a jej obyvateľov vedia, že India je v popredí v otázkach, ktoré sa týkajú klimatických zmien a znečisťovania plastmi. V nasledujúcich mesiacoch India znova prejaví svoje vedúce postavenie a inovácie na svetovej scéne.

Organizátori v Indii nás žiadajú, aby sme urobili zmeny v našom každodennom živote  a prispeli tak k zníženiu znečistenia plastmi v moriach, vo voľnej prírode a v našom bezprostrednom okolí.

Plast je dobrý materiál a má veľa možností využitia, ale žiaľ, stali sme sa závislí na ňom a väčšinu plastových výrobkov používame iba raz. Po celom svete sa každú minútu zakúpi 1 milión plastových fliaš s nápojmi. Každý rok používame až 5 triliónov jednorazových plastových tašiek, či vrecúšok. Celkom 50 % plastov, ktoré používame, je na jedno použitie. Takmer tretina plastových obalov, ktoré používame, neskončí v zbernom systéme, čo znamená, že skončí na našich mestských uliciach a znečisťovaním nášho prírodného prostredia.

Každoročne sa do našich oceánov dostáva až 13 miliónov ton plastov, ktoré  pokrývajú koralové útesy a ohrozujú tak zraniteľný morský život. Plasty, ktoré končia v oceánoch, by mohli za jeden rok obkolesiť našu Zem štyrikrát a môžu pretrvávať až 1 000 rokov v prírode, kým sa úplne rozložia.

Plast sa taktiež dostáva do aj do nášho tela. Aké škody to spôsobuje? Vedci stále nie sú istí, ale plasty obsahujú množstvo chemikálií, z ktorých mnohé sú toxické alebo narušujú hormóny. Plasty môžu slúžiť aj ako magnet pre iné znečisťujúce látky, vrátane dioxínov, kovov a pesticídov.

Globálne znečistenie plastovým odpadom v číslach:
• každoročne sa používa až 5 triliónov plastových vrecúšok a tašiek
• 13 miliónov ton plastového odpadu sa dostane do oceánu každý rok
• 17 miliónov barelov ropy sa každoročne používa na výrobu plastov
• 1 milión plastových fliaš sa kúpi každú minútu
• 100 000 morských živočíchov je zabitých každoročne plastmi
• 1000 rokov trvá odbúranie plastov v prostredí
• 90 % balenej vody obsahuje častice z plastu
• 83 % vody z vodovodu obsahuje častice z plastu
• 50 % spotrebiteľských plastov sú na jednorazové použitie
• 10 %  zo všetkého človekom vytvoreného odpadu je plast

New Delhi, India, 4. júna 2018 - Delegáti a tvorcovia politík sa pri príležitosti osláv Svetového dňa životného prostredia spojili s indickým obchodným sektorom a inovátormi, aby preskúmali, ako vylepšiť znečistenie z plastov, na Výstave Svetového dňa životného prostredia v kongresovom centre Vigyan Bhavan v Dillí.

Zdroj: http://worldenvironmentday.global/en/news

OSN a 193 krajín prijalo rezolúciu na zníženie množstva plastov

Cieľom rezolúcie Organizácie spojených národov (OSN) je značne znížiť množstvo plastov končiacich v oceánoch. Medzi krajinami, ktoré sa k nej zaviazali, je aj Slovenská republika. Bola reakciou na zmeny, ktoré zapríčiňuje v prírode práve človek svojou aktivitou. Medzinárodné hnutie sa už dlhšie snaží zastaviť túto činnosť a zabrániť masívnemu ničeniu oceánov, ktoré naša planéta naozaj potrebuje. Štúdie oceánov preukázali, že ak v nich bude aj naďalej končiť toľko plastov ako doteraz, do roku 2050 budú obsahovať viac plastov ako samotných rýb.

Program OSN zameraný na životné prostredie tiež plánuje upraviť používanie plastov. Rozlúčiť by sme sa teda mohli napríklad aj s plastovými slamkami. Tých sa len v USA a Veľkej Británii denne spotrebuje a vyhodí približne 550 miliónov. Ide o materiál, ktorý sa v prírode rozkladá najmenej 200 rokov.

Ani najvzdialenejšie ľadovce nedokázali ujsť pred znečistením a pred plastovým odpadom. Odborníci zozbierali vzorky ľadu z piatich rôznych regiónov v blízkosti Severného ľadového oceánu a zistili, že sa v nich nachádza až 12-tisíc častíc mikroplastov na liter ľadu.

Európska únia chce zakázať používanie jednorazových plastov

Európska komisia sa rozhodla zapojiť do boja proti odpadu a navrhla nové pravidlá zamerané na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v odpade znečisťujúcom európske pláže a moria.

Podľa doterajších informácií zakázaný by mal byť predaj plastových vatových tyčiniek, príborov, tanierov, slamiek, miešadiel a paličiek na balóny. Spomenutý tovar bude musieť byť vyrábaný výlučne z materiálov šetrnejších k životnému prostrediu. Zámerom Európskej komisie je používať zodpovednejšie plasty na jedno použitie, ktoré nie sú ekonomicky ani ekologicky ideálne. Návrhy z Bruselu majú pomôcť podnikom a spotrebiteľom prejsť na trvalo udržateľné alternatívy, čím sa EÚ môže vo svete dostať do popredia a môže vytvárať výrobky, po ktorých bude v nasledujúcich desaťročiach dopyt.

Pre členské štáty EÚ to okrem iného znamená, že do roku 2025 budú povinné zabezpečiť zber 90 percent z jednorazových plastových fliaš z nápojov. Zároveň budú musieť zvýšiť povedomie spotrebiteľov o negatívnom vplyve odpadu z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja, ako aj o dostupných systémoch opakovaného použitia a možnostiach nakladania s odpadom pre všetky tieto výrobky.

 

Ak nemôžete plast znova použiť, odmietnite ho

Tohtoročný Svetový deň životného prostredia ponúka pre každého z nás viaceré možnosti, ako môžeme pomôcť v boji proti znečisťovaniu plastovým odpadom na celom svete.

Existuje veľa vecí, ktoré môžeme urobiť. Napríklad môžeme požiadať reštaurácie, ktoré často navštevujete, aby prestali používať plastové slamky, môžete si do práce priniesť svoj vlastný hrnček a použiť ho na kávu z kávomatu, môžeme presvedčiť miestne úrady, aby zlepšili spôsob nakladania s odpadmi vo vašej obci a meste.
Tu sú niektoré ďalšie konkrétne nápady:

  • doneste si svoju nákupnú tašku do supermarketu
  • presvedčte dodávateľov jedla, aby jedlo nebalili do plastových obalov, ale do iného materiálu
  • odmietnite používať plastové príbory
  • zbierajte akýkoľvek plastový odpad, ktorý vidíte pri prechádzkach prírodou
  • trieďte plastový odpad a odhadzujte ho do na to určených kontajneroch.

Čo ešte môžeme urobiť na vyriešenie tohto problému? Zdieľajte svoje nápady na sociálnych médiách pomocou hashtagu #BeatPlasticPollution.

Do 4. júna 2018 bolo zaregistrovaných už 2257 akcií na stránke :                                                                                                                              http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/celebrate-together

Pridajte sa aj Vy a bojujte proti jednorazovému používaniu plastov!

 

Štátna ochrana prírody SR sa tiež zapojí do osláv Svetového dňa životného prostredia

Správa TANAP pripravila v utorok dňa 5. júna pre žiakov ZŠ Komenského zo Svitu prezentáciu na tému odpady. Pre žiakov ZŠ v Matejovciach pripravila vo štvrtok 7. júna prezentáciu na tému alternatívne zdroje a v piatok 8. júna pre žiakov ZŠ Tajovského v Poprade zrealizuje besedu zameranú na životné prostredia okolo nás.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne pripravila v utorok 5. júna pre deti z MŠ Belá výukový program Keď je krajina znečistená, v rámci ktorého deti pomôžu vyčistiť krajinu od odpadkov a správne ich roztriediť do farebných kontajnerov. V stredu 6. júna uskutoční pre žiakov 2. ročníka v ZŠ Dlhé Pole výukový program Separovanie zameraný na predchádzanie tvorby odpadu, jeho správne triedenie a separáciu.

Správa Národného parku Slovenský raj zrealizuje vo štvrtok 7. júna pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ a širokú verejnosť na podujatí Mesto deťom  v centre Spišskej Novej Vsi prezentáciu  o Národnom parku Slovenský raj. Pre deti MŠ a ich rodičov a starých rodičov uskutoční v sobotu 9. júna na podujatí Deti v Raji v Podlesku pri Hrabušiciach interaktívnu prezentáciu o Národnom parku Slovenský raj. Obe podujatia majú pripomenúť aj 30. výročie vyhlásenia NP Slovenský raj.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční vo štvrtok 7. júna pre žiakov a pedagóg základných a stredných škôl Ekodni v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom prednášky spojené s aktivitami, ktorých cieľom je predstaviť chránené územia v regióne,  hravými aktivitami upevniť ich vzťah k vlastnej krajine a posilniť ich spojenie s prírodou. V piatok 15. júna pre žiakov základných škôl okresu Snina pripravila v Informačnom stredisku v Novej Sedlici už XV. ročník vedomostnej súťaže NP Poloniny a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach a odpovediach. Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov záujem o poznanie svojho regiónu,  územie národného parku, prehĺbiť ich vedomosti v oblasti prírody, histórie i kultúry.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava zrealizuje v dňoch 8., 15., a 22. júna pre žiakov ZŠ v Centre voľného času MAJÁK v Námestove prednášky na tému Preč s plastom.  

Spracovala:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroj:

http://worldenvironmentday.global/en

http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/celebrate-together

https://noizz.sk/enviro/mikroplasty-v-ade/s9xdrjz?placement=WidgetSeeAlsoExtended&position=3

https://noizz.sk/enviro/zakaz-plastov-v-eu/0zrv44s?placement=WidgetPopular&position=2

https://noizz.sk/enviro/plastovy-odpad-v-oceanoch/pd9qyr6

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...