Tráva spálená, bolesť znamená...

Tráva spálená, bolesť znamená...

Opäť tu máme jar, tentoraz o niečo neskôr, ale predsa. Stromy a kríky rozkvitli, vtáčiky spievajú, jarné práce na záhradách sú v plnom prúde. Žiaľ, tak ako každý rok, aj tento sa takmer povinnou súčasťou jarných prác stáva i vypaľovanie trávy. Sotva sa prebúdzajúci život ničí oheň. Horia lúky, stráne, priekopy, násypy železničných tratí i ovocné sady. 

Ľudia vypaľujú suchú trávu a pritom si neuvedomujú, ako svojou ľahkovážnosťou ubližujú prírode. Podľa údajov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne je práve vypaľovanie porastov a zakladanie ohňov v prírode najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Čo sa deje pri požiari?

 • horením sa vyvíja teplota 100 – 800 °C
 • v plameňoch horí tráva, kríky, stromy a teda aj domovy živočíchov, hniezda vtákov s vajíčkami, alebo mláďatkami
 • plamene sa rýchlo šíria a nachádzajú v nich smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj takí bežci ako zajace a srnky
 • ničí vývojové štádiá hmyzu pod povrchom pôdy
 • ničí korene plytko koreniacich rastlín
 • prirodzenou súčasťou dymu sú škodlivé a zdraviu nebezpečné plyny
 • v dyme – udusením nachádza smrť veľké množstvo živočíchov
 • zničením drobných živočíchov prichádzajú o potravu vyššie zvieratá

Čo robiť v prípade, že ste svedkom požiaru?

 • ohlásiť vznik požiaru na tel. číslo 150 alebo 112
 • uviesť kde horí, čo horí a kto volá
 • uviesť podrobnejšie informácie o požiari
 • riadiť sa pokynmi príslušníkov hasičského zboru

Čo na to zákony?

Vypaľovaním porastov – trávy, bylín kríkov a stromov dochádza k porušovaniu zákonov:

NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov

Fyzickým osobám hrozí pokuta do výšky 331€ a právnickým osobám až do 16 596€. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.

Spaľovaním odpadu zo záhrad a polí (lístie, tráva, konáre, zvyšky úrody) či iného bioodpadu je porušovaný tiež zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Porušenie tohto zákona môže stáť občana 166€ a právnickú osobu až 16 596€

Riešenie:

 • pravidelná starostlivosť o pozemok, pri zanedbaných a neudržiavaných plochách ich postupná rekultivácia
 • zbavovanie sa suchého biologického odpadu zákonným spôsobom, t.j. kompostovaním v súkromnom, resp. obecnom kompostovisku, príp. v kontajneri určenom na zber biologického odpadu

Výzva na záver: NEVYPAĽUJTE!

Vypaľovanie nenahradí pracovitú ruku, ani starostlivosť o pozemok. Iba na krátky čas sa spred očí stratia staré a suché byle, ale neobrobená a neudržiavaná plocha tu bude zas.

Zdroj: Správa NAPANT

Foto: HaZZ Brezno + ŠOP SR

Všetky správy

December

Počuli ste, že...