Program záchrany kriticky ohrozeného hlucháňa vstúpil do platnosti

Program záchrany kriticky ohrozeného hlucháňa vstúpil do platnosti

Stabilizovať populáciu hlucháňa hôrneho vo voľnej prírode na území Slovenska, zastaviť klesajúci trend stavu tohto druhu, a tým prispieť aj k zachovaniu populácie hlucháňa v stredoeurópskom regióne. To je strategickým cieľom Programu záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 až 2022 z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý je už od polovice apríla v platnosti.

Návrh Programu záchrany hlucháňa hôrneho vypracovala Štátna ochrana prírody SROZ Prales prostredníctvom projektu Operačný program Kvalita životného prostredia.

Po žltáčikovi zanoväťovom, korytnačke močiarnej, jasoňovi červenookom a sokolovi červenonohom je hlucháň piatym kriticky ohrozeným živočíchom, pre ktorého sa schválil program záchrany.

Za posledné štyri desaťročia klesla populácia hlucháňa hôrneho o 70 %. Dôvodom je najmä pretrvávanie ohrozujúcich faktorov, medzi ktoré predovšetkým patrí strata a fragmentácia biotopov spôsobená úbytkom starých lesov. Program záchrany obsahuje údaje o rozšírení druhu, jeho biologických a ekologických nárokoch a faktoroch ohrozenia, ako aj stanovuje 6 strategických cieľov a 14 opatrení v oblasti legislatívy, praktickej starostlivosti, monitoringu či výchovy a spolupráce s verejnosťou.

Medzi opatrenia praktickej starostlivosti patrí zastavenie straty, zvýšenie kvality a rozlohy vhodných biotopov hlucháňa, prepájanie vhodných biotopov a obmedzenie negatívneho vplyvu predácie a vyrušovania. Dokument bude zároveň slúžiť okresným úradom pri rozhodovaní ohľadom určenia vhodných spôsobov hospodárenia v chránených územiach SR.

Program záchrany je pripravený na obdobie 5 rokov. Po uplynutí tohto obdobia envirorezort dokument aktualizuje.

Text a foto: Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...