Syslia sezóna končí, posledná možnosť pozorovania či prikrmovania

Syslia sezóna končí, posledná možnosť pozorovania či prikrmovania

Syslia sezóna sa pomaly končí a jedince sa postupne ukladajú na zimný spánok (tzv. hibernáciu). Takto prečkajú vo svojich podzemných norách až do jari. V priebehu septembra máte v lokalite Biele Vody pri Muráni v Národnom parku Muránska planina možnosť pozorovať, prípadne kŕmiť posledné behajúce jedince, najmä tohtoročné mláďatá. Potrebujú získať dostatok tukových zásob k prezimovaniu. Chutí im čerstvé ovocie, zelenina, slnečnica aj piškóty.

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) sa na lokalite Biele Vody pri Muráni (NP Muránska planina) nachádza od roku 2000. Na túto lokalitu bol reintrodukovaný (opätovne prinesený), pretože tu v minulosti v dôsledku nevhodného hospodárenia vyhynul. Syseľ tvorí dôležitú potravnú bázu pre niektoré druhy dravcov, napr. sokola rároha, orla kráľovského a iné. Na Bielych vodách ich loví aj jastrab veľký, ročne si odtiaľto odnesie na hniezdo aj viac ako sto sysľov, ktorými nakŕmi svoje mláďatá. Sysle potrebujú nízky trávny kryt, aby boli dostatočne obozretné pred predátormi a vedeli sa rýchlo pohybovať, preto tento druh vyžaduje nepretržitú pastvu na lúke počas celej jeho sezónnej aktivity – od marca až do septembra. Sysle sa živia semenami tráv, ale nepohrdnú ani živočíšnou potravou, napr. hmyzom.

Prikrmovanie sysľov zvyšuje ich kondíciu, samice odchovajú viac mláďat a viac mladých jedincov prežije zimné obdobie, ktoré prečkajú zimným spánkom, tzv. hibernáciou, vo svojich podzemných norách. Z krmiva obľubujú slnečnicu, ale pochutnajú si aj na jablkách, mrkve, piškótach či suchom chlebe.

V spomínanej lokalite si môžete navreckovanú slnečnicu zakúpiť. Inštrukcie k prikrmovaniu navreckovanou slnečnicou sú nasledovné:

  • Slnečnicu umiestňujte po hrstiach k syslím dieram alebo roztrúste popod elektrický ohradník.
  • Príspevok za krmivo pre sysľa bude využitý k ďalším ochranným a manažmentovým opatreniam na lokalite Biele vody (NP Muránska planina).

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...