Podpis vykonávacieho protokolu k dohode o spolupráci ŠOP SR a NP Bükk

Podpis vykonávacieho protokolu k dohode o spolupráci ŠOP SR a NP Bükk

Dňa 30.marca 2017 v Lillafüred, Miskolc (MR) slávnostne podpísali Vykonávací protokol na roky 2017 ? 2018 k Dohode o spolupráci uzavretej medzi Štátnou ochranou prírody SR a Riaditeľstvom Národného parku Bükk generálny riaditeľ ŠOP SR Ing. Milan Boroš a riaditeľka NP Bükk pani Rónai Kálmánné.

Spolupráca partnerov bude v tomto období zameraná na prípravu a realizáciu projektov výzvy Interreg SKHU v oblasti budovania lokalít cezhraničného Novohrad-Nógrad Geoparku. Ďalšou oblasťou intenzívnej spolupráce bude environmentálna výchova cielená na ochranu bociana bieleho v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina a inovatívne ekovýchovné aktivity, prezentácia hodnôt vidieka a tradícií prostredníctvom tradičných spôsobom hospodárenia v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský raj.

V tento deň sa zároveň konala slávnostná konferencia pri príležitosti 40. výročia založenia NP Bükk, ktorej súčasťou bola aj exkurzia do jaskyne Anna, kde sa nachádza zdroj pitnej vody pre mesto Mickolc, ktorej sa generálny riaditeľ ŠOP SR zúčastnil.


Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...