Podpis vykonávacieho protokolu o spolupráci medzi ŠOP SR a ANPI na roky 2017 a 2018.

Podpis vykonávacieho protokolu o spolupráci medzi ŠOP SR a ANPI na roky 2017 a 2018.

Za účasti generálneho riaditeľa ŠOP SR ing. Milana Boroša a riaditeľa správy Aggtelekského národného parku Veress Balázsa bol v Jósvafő dňa 28. apríla podpísaný Vykonávací protokol na roky 2017 a 2018 k Dohode o spolupráci uzavretej medzi ŠOP SR a riaditeľstvom NP Aggtelek.

Spolupráca sa bude zameriavať hlavne na nové pripravované projekty z výzvy Interreg HUSK Maďarsko-Slovensko: Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu (vedúci partner ANPI), Rozvoj infraštruktúry jaskýň svetového dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu (nový vstupný areál pred Gombaseckou jaskyňou, vedúci partner ŠOP SR) a Úžasný vtáčí svet bez hraníc (vedúci partner ŠOP SR).

Súčasťou spolupráce je poskytovanie informácií ohľadom výskytu migrujúcich živočíšnych druhov (najmä veľkých šeliem), inváznych druhov rastlín, vykonávanie kontrol dodržiavania zákonov v pohraničnom území, organizovanie environmentálnych podujatí, stretnutia pracovníkov. Spolupráca sa týka aj aktivít zameraných na ochranu a výskum jaskynného systému Domica - Baradla.

Vykonávací protokol na roky 2017 a 2018 k Dohode o spolupráci uzavretej medzi ŠOP SR a riaditeľstvom NP Aggtelek foto 1 Vykonávací protokol na roky 2017 a 2018 k Dohode o spolupráci uzavretej medzi ŠOP SR a riaditeľstvom NP Aggtelek foto 2

Všetky správy

December

Počuli ste, že...